Какво отчете министерство на финансите след европредседателството?

Цветин Филипов, репортер на Bloomberg TV Bulgaria, В развитие, 12.07.2018

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Експерти от финансовото министерство представиха подробен доклад за постигнатите резултати по стратегически приоритети на страните-членки в секторите икономика и финанси в последните шест месеца. Цветин Филипов, репортер на Bloomberg TV Bulgaria, показа в свой репортаж акцентите от анализа на ведомството.

„Извън банковия пакет, в рамките на банковия съюз, гледахме и предложението за европейската сфера за гарантиране на депозитите. За съжаление там нямаше как да постигнем съгласие на политическо ниво, тъй като бяхме ограничени с мандата, даден ни с Пътната карта на съвета. Според нея преговорите на политическо ниво по това досие, могат да започнат едва след постигане на достатъчно намаляване на рисковете в банковата система“, разказа Росица Петкова, Регулация на финансовите пазари, и поясни, че заедно с Хърватия са инициирали решения, които са в полза на нашата банкова система и са били приети преди председателството в България.

Христина Пендичева, Министерство на финансите, поясни, че е била председател на екипа и работната група, която е разглеждала предложението за създаване на изцяло нов регламент, тъй като някой от предложенията, които са разгледали, са изменение на вече съществуващи. Тя разказа, че това е създаване на изцяло нов регламент за личен пенсионен продукт на европейско ниво.

„До момента няма хармонизирана рамка за създаване на личен пенсионен продукт на европейско ниво. Идеята е, всеки един граждани на ЕС да бъде насърчен да спестява допълнително за пенсия. Това не е задължителен, а доброволен продукт. В съвета успяхме да постигнем много трудно съгласие по този продукт, тъй като пенсионните системи на всички държави са различни и е трудно да се намери баланс. В рамките на преговорите от 11 държави, които бяха против ги намалихме на 4 и постигнахме съгласие“, допълни Пендичева. 

Очаквайте видео материал. 

Последни новини
Още от Новини