Отчита се трудна година за зърнената реколта

Ася Гочева, изпълнителен директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите, В развитие, 10.07.2018

За съжаление тази година експертите отчитат доста трудна година по отношение на отглеждането на есенните култури. Понастоящем дъждовете са оказали неблагоприятно влияние и въздействие върху посевите и прибирането на реколтата. Това коментира Ася Гочева, изпълнителен директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите, в предаването "В развитие" с водещ Светозар Димитров.

"Качеството и добивите се влошават с всеки изминал ден. За съжаление получаваме сигнали от наши членове, че има наличие на т.нар. покълване на зърното на житния клас, което е доста тревожно по отношение на реализацията на тази продукция и тези количества. Те не са годни за човешка консумация и ще бъдат реализирани единствено като фураж. От тази гледна точка смятаме, че компрометирането на добивите и качеството ще доведе до загуби за доста от стопанствата, по отношение на производството на пшеницата".

Експертът коментира още, че на този етап тяхната прогноза е, че намалението в общата продукция, която ще бъде прибрана спрямо предишната година, ще бъде с 25%, което е драстично намаление в производството на пшеница. По думите и редица световни организации, аналитичните агенции, Международният съвет по зърното - всички са направили редукция на прогнозите за добиви. Преспективите за ЕС също са били намалени, както и за производството и износа на Русия.

"Знаем, че загубите, които търпят земеделските производители вследствие на поражения от градушки не са малки. Има необходимост от разширяване на покритието на противоградовата защита за цялата страна. Към момента тя обхваща територия около 17 млн. декара, а целта е да бъдат покрити 90 млн. декара земя, включително и урбанизираните територии".

Гочева коментира още, че земеделските производители рядко правят застраховки, защото не се предлагат достатъчно добри и работещи застрахователни инструменти. Според нея това е причината земеделските производители в много редки случаи прибягват до застраховане.

"Това се дължи на фактът, че почти всички застрахователи много неохотно изплащат обезщетения при претърпени щети. Много често при изясняването на щетите подхождат не особено лоялно и не признават щети в голям процент. От тази гледна точка това, което се изплаща във вид на обезщетение е сумата, която е заплатил земеделският производител за застраховката".

Повече вижте във видео материала. 

Последни новини
Още от Новини