Безработицата намаля до 6,1% през месец май

Министерство на финансите отчете, че това е най-ниската стойност на този показател от 2008 година насам

Снимка: Callaghan O'Hare/Bloomberg Снимка: Callaghan O'Hare/Bloomberg

През май регистрираната безработица продължи да намалява и достигна 6,1%, което бе най-ниската стойност на показателя от края на 2008 г. насам.

Това пише в месечения обзор “Икономиката на България” на Министерството на финансите.

В анализа се посочва, че потребителското доверие и индикаторът за бизнес климата се подобряват през май, подкрепени от по-добрите очаквания. Според краткосрочната бизнес статистика в началото на второто тримесечие промишленото производство и продажби, както и оборотите в търговията на дребно се ускоряват, а строителната продукция се връща  към растеж.

Броят на заетите расте с 1,2% на годишна база през първото тримесечие, подкрепен от по-високото търсене на труд в индустрията и услугите. Реалният растеж на производителността достига 2,3% на годишна база за периода, докато компенсацията на един нает се увеличава с 8,5%, пише в обзора на финансовото министерство.

Растежът на заетостта в промишлеността се ускорява до 2,2%, като основен принос за това имат експортно-ориентираните дейности, независимо от отбелязаното забавяне в растежа на промишленото производство и износа спрямо година по-рано.

Под влияние на оживлението на стопанската активност в строителството, наблюдавано от 2017 г. насам, броят на заетите през първите три месеца на 2018 г. отбеляза един от най-динамичните темпове на нарастване - в рамките на 4,1%., отбелязват експертите на финансовото министерство. 

Според тях растежът на заетостта в сектора на услугите от 2,6% е съпоставим със средния за индустрията, като най-висок е той в дейности с по-висока добавена стойност като създаване и разпространение на информация (7,4%), и относително по-нисък в отраслите, които съсредоточават заети предимно със средна и по-ниска квалификация, като търговия, транспорт и хотелиерство и ресторантьорство (3,5%).

В Министерството на финансите констатират, че през първото тримесечие на 2018 г. броят на заетите с основно и по-ниско образование се увеличава по-бързо спрямо предходната година и това намира реципрочно отражение в по-голямото намаление на безработните и обезкуражените в по-ниските степени на образование.

Повече за данните от Министерство на финансите вижте на Investor.bg

Последни новини
Още от Новини