Преструктурирането - водещо в пазара на мляко у нас

Доц. д-р Божидар Иванов, ръководител на САРА, В развитие, 03.07.2018

В млечния пазар се забелязва концентрация и увеличаване на стопанствата, в които се отглеждат повече животни, като в същото време намалява броят на самите стопанства. Забелязва се намаляване на броя на животните - в последните години то е изключително драстично. Това коментира доц. д-р Божидар Иванов, ръководител на САРА, гост в предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова.

Иванов коментира, че като цяло тенденцията, която се наблюдава и на европейския, и българския пазар, е концентрацията. Концентрацията на по-малко предприятия, но с повече животни.

„В земеделието, макар и малко по-различно от останалите индустрии в икономиката, концентрацията е водещата. Окрупняването, големите компании в агробизнеса изместват все повече фамилния тип земеделие в Европа, света и у нас. Това е основната тенденция – агробизнес вместо фамилни, семейни стопанства“.

По думите му тази тенденция е логически и икономически обоснована и разбираема. Той поясни, че за да има конкурентоспособност в този бизнес той трябва да се окрупнява, да бъде голям и да оцелява, за да може да се сравнява с останалите на пазара. Основните принципи на пазарната икономика са в сила и тук, поясни гостът, макар че земеделието е сектор, в който има повече ограничения и повече рестрикции.

Иванов сподели още, че друга тенденция в България е затварянето на цикъла във фермите. Той коментира, че една много голяма част от млякото в Западна Европа се преработва в млечни кооперативи, като в Европа водещите са два и те представляват някъде около 70% от цялата преработка.

„В България тази форма е непозната и не е разпространена. Голяма част от по-големите стопанства, които се появяват, са принудени, за да гарантират своята продукция, изкупуването и цената на пазара, да решат именно тези проблеми с доставката на мляко, с качеството на млякото. Те трябва да потърсят нова форма и това е да затворят самите себе си. Да създадат един допълнителен цикъл, друг етап“.

Ръководителят допълни, че секторът получава значителна финансова подкрепа на фона на общия бюджет, но разпределението на парите е темата, която предизвиква основните дебати.

Повече по темата вижте във видео материала. 

 

Последни новини
Още от Новини