ЕС подкрепи недвусмислено членството на Западните Балкани

Лидерите от ЕС подписаха декларация за бъдещия път към членството на шестте държави от региона

Снимка: Олег Попов/ Investor Media Group Снимка: Олег Попов/ Investor Media Group

Лидерите на Европейския съюз подчертаха днес желанието и ангажираността си за присъединяването на страните от Западните Балкани в рамките на алианс с обща декларация, с която очертаха бъдещия път към членството на шестте държави от региона. На срещата на високо равнище ЕС-Западни Балкани, която се провежда днес в София, към декларацията бе приета и анекс със специфичните ангажименти, които ще поеме ЕС, за да подкрепи страните в усилията им към присъединяване, съобщи Investor.bg.

В декларацията ЕС се ангажира да заздрави и ускори действията си на всички нива, за да подкрепи политическата, икономическа и социална трансформация на региона. Според лидерите на съюза създаването на мрежа от връзки както в рамките на региона, така и с ЕС е от съществено значение за сближаването на гражданите и икономиките и за разширяването на политическата стабилност, икономическия просперитет и културното и социално развитие. Ето защо приоритетната програма за присъединяването покрива няколко измерения – транспорт, енергетика, дигитално пространство, икономика и социум.

Сред най-важните елементи на програмата са подобряването на укрепването на върховенството на закона и доброто управление, за което ЕС планира подкрепа на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност, включително с консултативни мисии. Ще се въведе мониторинг в сферата на корупцията и организираната престъпност и ще се засили този върху реформите.

Водещ приорирет в програмата е енергетиката, и по-конкретно разширяването на енергийния съюз на ЕС с цел обхващане на Западните Балкани, като се постави акцент върху енергийната сигурност и диверсификацията на източниците и доставчиците. Цели се завършване на изграждането на регионалния пазар на електроенергия на Западните Балкани и осигуряване на интегрирането му във вътрешния пазар на електроенергия на ЕС, а специално внимание се отделя и на подписването на споразумение за разбирателство за газопреносната връзка България-Сърбия. Заявява се и подкрепа за нова стратегия за железопътния транспорт, за да могат шестте страни да бъдат включени в основната мрежа и пазар на ЕС.

Лидерите на ЕС заявяват и готовността си да подсилят ангажимента си в сферата на сигурността и миграцията. Това ще се случи по няколко начина, включително с обща дейност в борбата с тероризма и предотвратяването на радикализацията и екстремизма, както и със значително оперативно сътрудничество в борбата с международната организирана престъпност в сфери като трафик на хора и на оръжия.

Сред планираните дейности има и още насочени към киберсигурността и борбата с киберпрестъпността. Важна стъпка е засилването на сътрудничеството между ЕК, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и компетентните органи в държавите членки. Ще се създаде и междуведомствена специална работна група на ЕС по въпросите на правосъдието и вътрешните работи.

Помощ ще има и в областта на медиите и гражданското общество по пътя им към независимост, която ще бъде оказана благодарение на Европейския фонд за демокрация.

В сферата на социално-икономическото развитие се поставя специален акцент върху младите хора, с разширяване на инвестиционната рамка за Западните Балкани, удвояване на финансирането по програма "Еразъм+" за региона. Важен аспект от програмата е намерението на ЕС да подкрепи Босна и Херцеговина и Сърбия в процеса на присъединяването им към Световната търговска организация.

Не на последно място сред планираните дейности е стартиране на програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани, включително пътна карта за улесняване на понижаването на цените на роуминга, както и пакет за техническа помощ за набелязване на потенциални инвестиции в цифровата област.

Последни новини
Още от Новини