Печалбата на банките се свива с 2,5% през януари и февруари

Депозитите в банковата система бележат ръст от 0,4%

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Печалбата на банковата система за първите два месеца на 2018 се е свила с 2,5% на годишна база до 189 млн. лева, показват изчисленията на Investor.bg въз основа на нови данни на Българската народна банка (БНБ).

През януари общата печалба на кредитните институции е достиганала 117 млн. лева, но за февруари сумата е доста по-малка – 72 млн. лева.

В централната банка отчитат, че през втория месец на тази година се наблюдава увеличение в кредитите и авансите, портфейлите с ценни книжа, депозитите и балансовия капитал на банките.

В размера и структурата на ликвидните активи обаче няма съществена промяна и към 28 февруари ликвидната позиция на банковия сектор остава висока.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за двата месеца възлизат на 64 млн. лева.

Общата сума на активите през февруари нараства с 0,4% (390 млн. лв.) до 97,3 млрд. лева.

Експертите на БНБ пресмятат, че балансовите суми на кредитите и авансите се увеличават с 1,8%, а на портфейлите с дългови и капиталови инструменти с 0,5%.

Делът на петте най-големи институции в активите на системата в края на февруари нараства до 59,1%.

През миналия месец централната банка регистрира увеличение на брутните кредити и аванси с 0,5% (396 млн. лева), като отчита приноса на кредитния портфейл и на вземанията от кредитни институции.

През февруари брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) нараства с 0,4% (198 млн. лв.) до 56,5 млрд. лева.

Същият темп на увеличение се наблюдава при заемите за нефинансови предприятия – 0,4% (136 млн. лева), докато при домакинствата ръстът е с 0,3% (68 млн. лева). В БНБ отчитат, че намалението при кредитите за други финансови предприятия и за сектор “Държавно управление” е незначително. 

До 83,4 млрд. лeва достигат депозитите в банковата система, като и тук ръстът е от 0,4%.

Най-голямо е увеличението при спестяванията на домакинствата – с 351 млн. лева (нарастване с 0,7%), следвано от депозитите на други финансови предприятия – 33 млн. лева (при ръст от 1,2%).

С 0,1% се увеличават спестяванията на нефинансови предприятия (с 19 млн. лева), а на сектор “Държавно управление” – с 0,7% (с 16 млн. лева).

Депозитите на кредитни институции намаляват със 109 млн. лева (2,1%), изчислиха в централната банка.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари възлиза на 12,3 млрд. лв., като през февруари се увеличава с 57 млн. лв. (0,5%) главно поради растежа на печалбата.

Последни новини
Още от Новини