Ръстът на импорта парира скока на българския износ към ЕС през 2017

Дефицитът по търговското салдо продължава да расте

Снимка: Bulgaria ON AIR Снимка: Bulgaria ON AIR

През 2017 износът на България за ЕС нараства с 10,8% спрямо 2016 и е в размер на 34 518,7 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, които формират 67,5% от износа за държавите членки на ЕС.

Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ), изнесени днес (13 март).

През декември 2017 износът за ЕС се увеличава с 2,7% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 507,8 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2017 в сравнение с 2016 най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (30,3%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“2 (23,9%) . Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (14,8%).

Въпреки значителният ръст в износа на България към ЕС, търговското салдо на страната ни става все по-отрицателно поради това, че ръст, и то по-голям, има и при вноса на продукти от ЕС у нас.

Вносът на България от ЕС през 2017 се увеличава с 11,2% спрямо предходната година и достига 37 794,7 млн. лв. по цени CIF . Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. През декември 2017 вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства със 7,0% в сравнение с декември 2016 и е в размер на 3 280,7 млн. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2017 спрямо 2016 най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. Горивата)“2 (45,6%). Намаление се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход)“ (5,6%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС за 2017 е отрицателно и е на стойност 3 276,0 млн. лева . По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 950,6 млн. лева.  

Последни новини
Още от Новини