Българският износ към Индия с 83% ръст

Шест пъти скача експортът на стоки от селското стопанство

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Близо два пъти се е увеличил износът на български стоки към индийския пазар от 2016 до сега, а през 2016 експортът ни към Индия е достигнал 114 млн. долара, което е ръст от 83%. Това са данните, огласени след срещата между заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и Суреш Прабху, министър на търговията и индустрията, съобщава Investor.bg, позовавайки се на Министерството на икономиката.

Тенденцията се запазва и през първите единадесет месеца на 2017, като същият показател отбелязва увеличение от 16% и се равнява на 103,4 млн. долара, заяви Манолев.

Водещи стокови групи в износа ни са пшеница, инструменти и апарати за химични и физични анализи, предавателни апарати за радиотелефония, уреди за управление и електрическо разпределение, различни метали, машини и апарати за обработка на каучук и пластмаси, и др. 

„Въпреки положителната тенденция на нарастване през последните години, стокообменът все още не отговаря на потенциала на двете страни“, подчерта Александър Манолев. По думите му редица български стоки имат потенциал да присъстват по-осезаемо на индийския пазар: парфюмерия и козметика; продукти на химическата промишленост; авточасти и автокомпоненти и др.

Специално внимание бе обърнато и на потенциала за експорт на селскостопански продукти и храни за азиатската държава – износът на селскостопански стоки за индийския пазар нараства над шест пъти на годишна база, до 36,7 млн. долара. Това увеличение се дължи основно на реализираните количества пшеница и на бобови зеленчуци, но в него потенциал за по-голямо присъствие имат и продуктите вино, мляко, млечни продукти, месо и месни продукти, преработена храна, плодове и зеленчуци, гъби, билки и др. По време на срещата бяха обсъдени мерки за насърчаване на партньорството между компании от двете страни и за увеличаване на инвестициите.

Двете страни се обединиха около мнението, че един от най-добрите начини индийският бизнес да бъде информиран за потенциала и възможностите на българските износители е участието в специализираните търговски панаири и изложби. Като сектори с потенциал за привличане на индийски инвестиции в България бяха дискутирани автомобилостроенето, машиностроенето, информационните и комуникационни технологии, туризъм, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост и др.

Последни новини
Още от Новини