Българите са сред най-големите еврооптимисти в ЕС

57% от сънародниците ни имат положителна представа за ЕС, което ни нарежда на второ място в Съюза

Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Близо 60% от българите имат положителна представа за Европейския съюз, а при младежите до 24 години този дял достига 82%.

Това сочат резултатите от последното допитване на Евробарометър, изготвено за Европейската комисия, пише Investor.bg.

Като цяло 57% от българската общественост е с положителна предства за ЕС, с което се нареждаме на второ място по този индикатор. Преди нас е единствено Ирландия с 59%, а същата подкрепа дават и гражданите на Люксембург. Отрицателна нагласа към съюза имат едва 14% от българите, а една четвърт са без мнение.

Любопитното е, че ако при младежите до 24 години подкрепата е цели 82%, то при хората на възраст над 65 години този дял е на половина.

Като цяло общественото мнение в България по отношение на състоянието на европейската икономика се запазва около средното за Европа. Повечето българи (61%) го определят като добре, а само 17% смятат, че то не е на достатъчно добро ниво. 

Подобна висока оценка силно контрастира с мнението за състоянието на националната ни икономика обаче. Общо положителна оценка за българската икономика е споделена едва от 18% от българите. Този дял е близък до този на Румъния (22%) и Италия (19%). По-ниски от оценките в България има в две страни-членки на ЕС – Хърватия (12%) и Гърция (2%).

Над две трети считат, че ЕС разполага с достатъчно власт и средства, за да защитава икономическите интереси на Европа в световната икономика.

В България общественото мнение е положително настроено (75%) към сътрудничеството и изработването на обща политика в областта на отбраната и сигурността на държавите-членки на Европейския съюз, също обща към идеята за европейска политика за миграцията (68%) и обща външна политика (66%).

За българите образът на ЕС носи изразените черти на модерен (80%), демократичен (75%) и прогресивен (67%). Въпреки тези характеристики, близо 50% от запитаните възприемат ЕС и като „отдалечен“, почти идентичено с измерения на средноевропейско равнище.

Оценките на българите по отношение на различните приоритети на Съюза до 2020 като цяло съвпадат са около средното ниво за Европа. Според тях приоритетите са подходящи - нито твърде скромни, нито твърде амбициозни.

Най-високо се оценява приортетът, свързан с осигуряването на работни места на три четвърти от хората в активна трудова възраст, като по този показател делът е дори малко над средния за ЕС - 63%.

Вторият по важност приоритет за анкетираните в България е намаляването на дела на младите хора, напускащи училище без никаква квалификация до 10%. Близо 60% от българите смятат, че тази цел е точно такава, каквато трябва да бъде, а на трето място по този показател е броят на европейците, живеещи под линията на бедността, да бъде намален с една четвърт до 2020.

Най-амбициозен според българите е приоритетът, свързан с целта поне 40% от хората между 30 и 34 години да имат диплома за висше образование или по-висока степен.

От 2015 насам данните на Евробарометър очертават две ключови предизвикателства пред Европейския съюз - тероризмът и имиграцията, а България определянето на тези два проблема е значително по-изявено.

Към 2017 , половината от българите са на мнение, че водещите проблеми за разрешаване са именно тези два, докато на средноевропейско равнище съответният дял е с близо 10 пункта по-нисък. Наблюдава се ясна тенденция на намаляване на тежестта на имиграцията като проблем от 2015-та насам. Отбелязва се обаче ръст в усещането, че номер едно предизвикателство е тероризмът.

През 2017 имиграцията намалява и се задържа до нивата, регистрирани от първата половина на 2015. От друга страна, тероризмът след постоянен ръст през годините, регистрира значим спад както в България, така и средно за ЕС28 в края на 2017 спрямо началото ѝ.


 

Последни новини
Още от Новини