Най-мизерните икономики за 2018

Класация на Bloomberg

Демонстрантка развява флага на Венецуела, на който пише SOS и държи плакат с надпис: Престъпления срещу човечеството. Каракас. 8 февруари 2018. Photographer: Carlos Becerra/Bloomberg Демонстрантка развява флага на Венецуела, на който пише SOS и държи плакат с надпис: Престъпления срещу човечеството. Каракас. 8 февруари 2018. Photographer: Carlos Becerra/Bloomberg

Растящите цени са по-голямата заплаха за глобалната икономика тази година, отколкото безработицата според Индекса на мизерията на Bloomberg / Bloomberg’s Misery Index, който отчита прогнозите за показатели като инфлация и безработица в 66 страни.

На графиката долу:

Първите 10 страни за 2018 според Индекса и промяната в позицията им спрямо 2017. Данните са базирани на средномесечните или тримесечни данни за 2017 и средногодишните стойности на прогнозите за 2018 от проучвания на Bloomberg, проведени от септември до януари. Венецуела не е предоставяла данни за инфлацията от 2015 и за безработицата от 2016. Източници: проучвания на Bloomberg и националните статистически агенции.

Най-нещастните икономики на 2018. Графика: Bloomberg.

Последни новини
Още от Новини