Спадът на необслужваните бързи заеми продължава

А вземанията на компаниите за бързи заеми растат

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Лошите кредити в България отчитат поредно понижение – този път в сферата на бързите заеми.

Изчисленията на Investor.bg на база на данните на централната банка показват, че необслужваните вземания намаляват вече 13 тримесечия.

През третото тримесечие на 2014 те са 614,022 млн. лева при раздадени 2,013 млрд. лева кредити.

В края на декември размерът на необслужваните заеми при вземанията на дружествата, специализирани в отпускането на бързи заеми в България е 344,6 млн. лева и намалява с 15,7% (64,1 млн. лева) на годишна база, отчете Българската народна банка (БНБ).

В същото време вземанията на компаниите за бързи заеми растат вече 11 тримесечия.

От края на юни 2015, когато са били 2,025 млрд. лева, те достигат 2,750 млрд. лева, което е ръст с над 35,6%.

Само за 2017 вземанията на дружествата отбелязват ръст от 9,6% и в края на четвъртото тримесечие на 2017 достигат 2,750 млрд. лева (2,8% от БВП).

Увеличението през четвъртото тримесечие на 2017 в сравнение с третото е 0,9%, като компаниите за бързи заеми са отпуснали още 23,7 млн. лева, изчисляват в БНБ.

Investor.bg припомня, че статистиката обхваща основно дейността на компаниите, отпускащи т.нар. „бързи кредити“, на предприятията, които са ангажирани с факторинг, и на други специализирани финансови корпорации, като например такива с рисков и развоен капитал. Извън обхвата на данните са заемите, отпускани от банки.

Експертите на централната банка отчитат, че върху вземанията по кредити оказват влияние нетните продажби на кредити от дружествата, които за 2017 са в размер на 114 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 152,3 млн. лв. (в т.ч. 35 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2017), а закупените – 38,3 млн. лв. (в т.ч. 0,1 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2017).

Повече по темата може да прочетете тук

Последни новини
Още от Новини