Агенцията по заетостта отчита най-ниската от 9 години безработица

Кои са най-търсените работни места в бюрата по труда?

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

7,2% е средномесечното равнище на безработицата през 2017, като това е най-ниската стойност за последните 9 години.

Това сочи статистика на Агенцията по заетостта.

За последно безработицата е била по-ниска през 2008. За сравнение през 2016 средномесечното равнище на безработицата е било 8,7%.

През декември 2017 равнището на регистрираната безработица е 7.1%. В сравнение със същия месец на 2016 равнището й се понижава значително – с 0,9 процентни пункта. Спрямо предходния месец ноември се отчита минимално нарастване на безработицата от 0,2 процентни пункта.

В края на декември в бюрата по труда са били регистрирани 232 066. На годишна база броят им се е понижил с близо 29 000 души или с 11,1%. Новорегистрираните безработни през декември са 26 348 лица. От тях 583 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. Броят на активираните от медиаторите и техните партньори от началото на годината достига 12 146 лица.

Предоставяните услуги в бюрата по труда са насочени както към безработни лица, така и към заети, учащи и пенсионери. През месеца като търсещи работа лица са регистрирани общо 486 заети, учащи и пенсионери, с което броят им от началото на годината вече е 5 432.

Месечните данни сочат, че на работа през декември са постъпили 12 681 души. Значителен е делът на устроените в реалната икономика – 90,7% от общо постъпилите на работа. В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана заетост са включени общо 1 173 лица, в т.ч. 1 053 по схеми на ОП РЧР, 68 по мерки и 52 лица по програми.

„В отговор на потребностите на бизнеса от квалифицирана работна сила Агенцията по заетостта реализира обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, както и групови мероприятия за професионално ориентиране и за активно поведение на пазара на труда. Включените безработни в обучение през месеца наброяват 72 лица, а завършилите са 230. В проведените мероприятия за професионално ориентиране и активиране са участвали 10 010 безработни лица“, пишат от агенцията.

На първичния пазар са заявени 7 674 работни места. Над 2/3 от местата са заявени от частния сектор (75.1%). Най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от сферата на следните икономически дейности: преработващата промишленост (2 513),търговията (1 196), хотелиерството и ресторантьорството (646), административните и спомагателните дейности (515), държавното управление (512), образованието (395), транспорта, складирането и пощите (306) и други.

Най-търсените професии по заявените работни места в бюрата по труда през декември са в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи и т.н.), квалифицираните работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродните на тях, продавачите, операторите на стационарни машини и съоръжения, работниците в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорта, работниците по събиране на отпадъци и сродни на тях, преподавателите и др.

Последни новини
Още от Новини