През 2018 влизат в сила важни корекции на данъчните закони

Хиляди данъкоплатци вероятно няма да могат да ползват данъчни облекчения, тъй като в сила влизат нови правила

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Въпреки че откакто поеха властта, от ГЕРБ обещаха да не вдигат данъци и да не предприемат промяна на ставките в посока нагоре, все пак през новата година влизат в сила важни корекции в данъчните закони.

На първо място е важно да припомним, че все пак таванът на плащанията в брой остава до 10 хил. лв., тъй като искането на финансовия министър Владислав Горанов прагът да бъде намален до 5 хил. лв. отново не получи парламентарна подкрепа.

Отстъпката за подаване по електронен път на данъчните декларации остава. Засега.

Според първоначалната идея 5-процентната отстъпка върху данъците на физическите лица, когато доходите се декларират онлайн, трябваше да отпадне изцяло. В момента при подаване на годишната декларация електронно до 31 март се ползва отстъпка от 5% върху данъка за довнасяне от последните три месеца на предходната година, но не повече от 1 000 лв.

Приетото на второ четене предложение обаче гласи, че лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари. 

С новите промени се дава и възможност гражданите да обявяват в годишната си декларация и придобитите през годината необлагаеми доходи, например от социални помощи, продажба на имот или друго, а също и полученото имущество по наследство, завещание или дарение, или на базата на възстановено право на собственост. В момента такава възможност няма и често се стига до необосновани ревизии.

Съкращава се срокът - до края на февруари вместо до 30 април, в който предприятията и самоосигуряващите се подават справката за изплатените през годината в т.ч. и през 2017 г. доходи на физическите лица.

Занапред ще се прилагат доказателства, вместо сегашните удостоверения, към годишната данъчна декларация за внесения в чужбина налог и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава.

Ще могат да се подават и служебни бележки от работодатели в чужбина.

Освен това, ако имате неплатени глоби, данъци, осигуровки или такси, наложени от държавни или общински структури, няма да може да се възползвате от никакви данъчни преференции през следващата година. 

В момента това ограничение се отнася само за ползването на 5-процентната отстъпка от данъка, ако той бъде деклариран по електронен път и платен преди 31 март.

От януари обаче хиляди данъкоплатци вероятно няма да могат да ползват данъчни облекчения, тъй като в сила влизат нови правила. Всъщност те бяха приети още миналата година, но за първи път разпоредбите ще се прилагат при облагането на доходите, придобити през 2017 г., като крайният срок за подаване на данъчните декларации е края на април 2018 г. Новите правила важат за абсолютно всички, дори за инвалиди или социално слаби. 

Вижте още в материала на Investor.bg.

Последни новини
Още от Новини