Скок в потреблението на електроенергия в България

Потреблението изпреварва ръста в производството с над 2 %

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Производството и потреблението на електроенергия от 1 януари до 24 декември, или седмица преди края на 2017 продължават положителната си тенденция. Лек спад, в сравнение с предишни периоди се забелязва в участието на базовите централи, но пък дела на възобновяемите енергийни източници продължава да нараства. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 24 декември 2017, в сравнение със същия период на 2016, пише 3e-news.net. 

Производството на електроенергия към 24 декември 2017 нараства до 44 428 658 MWh в сравнение с 43 971 454 MWh през сравнявания период на 2016, което е ръст от 1,04 %.

Потреблението на електроенергия продължава да е по-високо от производството – ръст от 3,46 на сто, или до 39 011 852 MWh. За времето от първи януари до двадесет и четвърти декември 2016 то е било значително по-малко – 37 708 169 MWh.

Отрицателната тенденция при износа на ток все още е значителна, но в сравнение с периода отпреди седем дни няма промяна и остава минус ( - ) 13,51 %. Ако износът през посочения период миналата година е бил 6 263 285 MWh, то през  2017 спада до 5 416 806 MWh.

Участието на базовите централи, според данните към края на годината продължава да е положително и нараства до 37 984 737 MWh в сравнение с 36 548 472 MWh, което е увеличение с 3,93 %.

За пореден отчетен период ръстът на дела на ВЕИ в преносната мрежа продължава да е впечатляващ – (плюс) 10,37 %. В същото време като количество е доста под участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, въпреки че отчетен като процент е едва 1%.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от 1 януари до 24 декември тази година расте до 1 281 640 MWh, в сравнение с 1 161 201 MWh през миналата (както споменахме ръст от 10,37 %). Най-голямо е увеличението на електроенергията от вятърни централи и като количество и в процентно отношение – 7,73 %, следвано от производството от фотоволтаици – 2,27 %, а от биомаса ръстът е 61,73 %.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа от началото на годината до 24 декември съответно нараства едва с 1 %, като и тук най-голямо е нарастването от вятърните електроцентрали – 5,27 %. При фотоволтаиците обаче, както и по-рано се запазва отрицателната тенденция – спад от 2,09 %, докато от биомаса се увеличава с 3,45%.

Малко по-добри са данните за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) от началото на годината почти до краят й в сравнение с по-ранни периоди. Въпреки това спадът продължава да е значителен – минус 24,97 %. За сравнение, ако за периода от 1 януари до 24 декември 2016 производството на ВЕЦ е било в обем от 4 475 184 MWh, то през сравнявания период на 2017 то спада до 3 357 732 MWh. 

Последни новини
Още от Новини