Акция на НАП срещу близо 30 000 фирми заради нeподаден отчет

Контролни действия са били предприети спрямо 100 000 души, на 28 330 са образувани админинистративно-наказателни производства

Снимка: Wikipedia Снимка: Wikipedia

След като през лятото от Агенцията по вписванията предаде на Националната агенция за приходите (НАП) списъци с търговци, не предоставили в законоустановения срок за публикуване годишните си финансови отчети за 2016, в хода на кампанията са предприети контролни действия спрямо над 100 хил. лица. За 28 330 от тях са образувани адмнинистративно-наказателни производства.

Това става ясно от отговор на финансовия министър Владислав Горанов на депутатско питане, пише Investor.bg.

Съгласно чл. 74 от Закона за счетоводството всеки, който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в размер от 200 до 3 хил. лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер. 

Задължени да публикуват годишни отчети в Агенцията по вписванията са всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър, както и останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет.

Изискването не се отнася за бюджетните предприятия и едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

За фирмите без дейност подаването на отчета е безплатно.

Последни новини
Още от Новини