Държавата ще следи износа на лекарства чрез нова информационна система

Какво гласят предложенията за промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Снимка: Tannen Maury/Bloomberg Снимка: Tannen Maury/Bloomberg

Държавата ще следи за незаконни практики при износа на лекарства, като създаде нова информационна система, чрез която да контролира износа на медикаменти.

Това се разбра от изказване на здравния министър Кирил Ананиев по време на пресконференция в Министерски съвет, на която бяха представени предложените промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

„По отношение на мерките, които се предприемат за наблюдение на лекарствените продукти в позитивния лекарствен списък и евентуалното ограничаване на техния износ при недостиг или липса се създава експертен съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Той разработва два списъка – единият за тези лекарства, за които временно може да направи ограничения в износа им при установяване на недостиг, а другият – за лекарствените продукти, за които в рамките на предходните три месеца търговците на едро са уведомили ИАЛ, че ще изнасят извън страната“, цитира думите на главата на здравното ведомство „Фокус“.

Ананиев уточни, че е регламентиран и редът за установяване на липсата на лекарства, за които ИАЛ може да издаде забрана или ограничаване на износа им. „Това се случва тогава, когато в рамките на един месец един търговец на едро отказва едновременно на пет аптеки снабдяването с дадено лекарство“, посочи министъра, допълвайки, че конкретният механизъм, ред и условия за въвеждане на това ограничения ще се решат с наредба, издадена от него в рамките на три месеца.

По отношение на това кога търговецът на едро може да изнесе лекарства, които са попаднали в този списък, той уточни, че това ще става тогава, когато в рамките на 5 дни съответният търговец е направил своето уведомление към ИАЛ и не получи забрана от нея.

„За първи път се създава информационна система, на базата на която ще се следи и наблюдава движението на лекарствените продукти от този списък. Тази система ще наблюдава лекарствата от влизането им на територията на Република България през търговеца на едро, през търговеца на дребно – аптеките, включително и тези в болниците“, каза Ананиев.

Данните ще бъдат сравнявани с ресурса, който е изплатила НЗОК чрез реимбурсиране напълно или частично и по този начин ще се разбере къде има липса на лекарствен продукт.

„За да можем да проследим движението на тези лекарства, които са поискани за лечението на българските граждани, но не са използвани за тази цел и са отклонени в така наречения паралелен износ“, обясни здравният министър.  

Последни новини
Още от Новини