БВП достига близо 27 млрд. лева през третото тримесечие

Намалява делът на земеделието и индустрията в икономиката, скача този на услугите

Снимка: Velko Angelov/ Bloomberg News Снимка: Velko Angelov/ Bloomberg News

През третото тримесечие на 2017 брутният вътрешен продукт на България възлиза на 26 990 млрд. лв. по текущи цени, като на глава от населението се падат по 3 810 лв.

Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ), изнесени днес (5 декември).

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.9% на БВП през третото тримесечие на 2017 в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9% спрямо второто тримесечие на текущата година.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през периода пък възлиза на 23 288 млн. лв. по текущи цени.

„През третото тримесечие на 2017 относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.6 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 7.3%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.4 процентни пункта до 28.5%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 64.2% при 63.2% през съответния период на предходната година“, посочват от НСИ.

За крайното потребление през третото тримесечие на годината се изразходват 68.7% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) пък формират 18.2% от БВП.

„Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително“, подчертава статистиката.


 

Последни новини
Още от Новини