Кредитният рейтинг на България бе повишен

Това отразява подобрената ни оценка по отношение на външните финанси

Снимка: Gallup International Снимка: Gallup International

Международните рейтингови агенции Fitch и S&P Global Ratings повишиха дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута, съобщават от Министерството на финансите.

Fitch повиши рейтинга на BBB от BBB-, докато S&P Global Ratings - до BBB-/A-3' от BB+/B.

От Fitch посочват, че перспективата и по двата показателя е стабилна, а повишеният рейтинг отразява подобрената оценка на страната по отношение на външните финанси, а представянето на България надхвърля средното по стандартите за категорията BBB, пише Investor.bg.

Анализаторите от S&P Global Ratings посочват, че повишението на дългосрочния кредитен рейтинг отразява засилването на външната позиция на страната, благодарение на продължителната експанзия на износа и нарастването на спестяванията. Рисковете, които са свързани със значителна и внезапна промяна във финансовите потоци, които идват от чужбина, и в частност преките чужестранни инвестиции, са значително намалели, твърдят от агенцията. От нея посочват още, че публичните финанси също са оценени като стабилни и защитаващи валутния режим.

Според S&P Global Ratings стабилната перспектива показва наличието на баланс на рисковете, които са свързани с оценяването на кредитния рейтинг. Освен това са подобрени очакванията за растежа на икономиката на страната. Фискалната политика пък е оценена като консервативна.

Факторите, които могат да помогнат за повишаването на кредитния рейтинг на страната в рамките на предстоящите 2 години, са ускоряването на икономическия растеж, продължаващото намаляване на необслужваните кредити, повишаването на фискалните буфери и присъединяване на лева към Валутен механизъм II. Всичко това би засилило доверието в паричната политика на страната, твърдят от S&P.

От Fitch пък посочват, че нарастването на потенциала за растеж на икономиката в средносрочен план и скоряването на нейната конвергенция спрямо нивата на доходите от държавите с по-висок рейтинг, са факторите, които биха могли да помогнат.

Негативно би се отразило наличието на външни дисбаланси, като задълбочаване на дефицита по текущата сметка и влошаването на конкурентоспособността. Риск в областта на публичните финанси би било наличието на висок бюджетен дефицит, който ще влоши очакванията за развитието на дълга, както и наличието на съществени задължения по линия на предприятията, които са държавна собственост, твърдят от Fitch.

S&P би предприела негативни действия по рейтинга, ако има натиск върху платежния баланс на България, както и при по-ниски очаквания за икономическия растеж и влошаването на публичните финанси.

И все пак от Fitch твърдят, че през миналата година България е нетен външен и се очаква позицията да продължи да се подобрява. Излишъкът по текущата сметка е оценен на 3,4% от БВП, средно за периода от 2017 до 2019 г.. Той е подкрепен от повишаването на конкурентоспосбността и диверсификацията на износа.

 

Последни новини
Още от Новини