Най-успешните договорни фондове в България за 2017

Investor.bg класира 99 фонда, разделени в 7 категории

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

"ДСК Фонд на Паричния пазар в Евро" на "ДСК Управление на активи" АД е най-добрият фонд в категорията „Фондове на парични пазари“ на втората годишна класация за най-успешните договорни фондове в България на Investor.bg.

Фондът печели 5,700 точки, колкото има всъщност и вторият класиран - „ДСК Фонд на Паричния пазар“, но заема първо място, защото според правилата на класацията при равен резултат предимство получава фондът, който има по-висока доходност от началото на годината към 31. 10. 2017.

Класацията беше представена в рамките на шестото издание на Investor Finance Forum, който се провежда в момента, като за нея са използвани данни за 115 договорни фонда, управлявани от 28 управляващи дружества. Поради заложените критерии във финалното класиране участват договорните фондове, създадени преди 31.12.2013. Това са 99 фонда, които са разделени съгласно рисковия им профил в 7 категории.

„Изключително съм щастлив, че успяхме да спазим поредно наше обещание – дадено преди около година – тази класация да стане традиционна и ще бъде подготвяна всяка година“, каза при обявяването на победителите главният редактор на Investor.bg Бойчо Попов.

Годишната класация на договорните фондове в България е изготвена за фондове, управлявани от дружества, които са членове на БАУД. Основната причина за този генерален избор е фактът, че на страницата на БАУД се предоставя ежедневно унифицирана публична информация за НСА/дял (нетна стойност на активите на един дял) за всеки договорен фонд.

С цел по-обхватен характер на класацията през 2017 бяха поканени и други български управляващи дружества, които не са членове на БАУД, да предоставят данни за своите продукти. Съответно в класацията на договорните фондове в България през 2017 са включени колективни инвестиционни схеми (КИС), управлявани от 28 УД (24 дружества, които са членове на БАУД, и 4 дружества, които не членуват в асоциацията към 31.10.2017).

Класацията се изготвя съгласно пет основни критерия, които остават непроменени спрямо предходната година.

Изборът им е предопределен от желанието на Investor.bg да достигне до продуктите на пазара в страната, които не само са се представили най-добре през последните месеци, но и са отчели сравнително добри резултати през последните 3 календарни години (минимален препоръчителен инвестиционен хоризонт за по-нискорисковите продукти).

Кои са победителите в другите категории? Какви са критериите? 

Прочетете повече на Investor.bg. 

Последни новини
Още от Новини