Въздухът в София ставал все по-чист, похвалиха се от екоминистерството

Резултати от извънредна проверка сочат, че в кварталите, отопляващи се на твърдо гориво, замърсяването е в пъти над нормата

Ж.К. Младост, София. Снимка: Wikipedia Ж.К. Младост, София. Снимка: Wikipedia

Въздухът в София ставал все по-чист през последните години. До преди 2 години само в една от постоянните станции, измерващи нивата на замърсяване в столичния град, е показвала по-ниски от нормата средногодишни показатели, докато през 2016 всички станции са отчели показатели под нормата, поне що се касае до фините прахови частици.

Тези данни бяха изнесени от министъра на околната среда и водите Нено Димов, предава пресотделът на подопечното му ведомство.

„В броя на превишенията също се вижда много ясно понижаване на замърсяването в София“, каза още Нено Димов.

Екоминистърът също така представи и резултатите от проведена в периода 13-20 ноември извънредна проверка за качеството на атмосферния въздух в София, извършена от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в периода 13-20 ноември.

„За проверката бяха избрани четири места в София с различен тип отопление и автомобилен трафик, за да бъде направен сравнителен анализ. Мобилни станции на ИАОС бяха разположени в „Младост“ и „Студентски град“, които са предимно на централно топлоснабдяване, кв. „Бояна“, който е с преобладаващо отопление на въглища и дърва, и типичен пункт с натоварен транспорт на бул. „Ал. Стамболийски“, се посочва в съобщението.

„Наблюдавани са основни замърсители като серен диоксид, азотен диоксид, озон, въглероден оксид и фини прахови частици (ФПЧ), които са основният проблем в градовете“, обясни министър Димов.

„Навсякъде показателите бяха в норма, с изключение на кв. „Бояна“, където на 17 ноември имаше до 2 пъти превишение на нивото на ФПЧ, засечено в периода 17-23 ч. Това показва, че основният замърсител е бил битовото отопление с твърдо гориво, което потвърждава нашите наблюдения“, каза той.

По повод сигнали за случаи на нерегламентирано изгаряне на отпадъци в някои софийски квартали, Димов съобщи, че е разговарял със столичния кмет Йорданка Фандъкова за предприемане на строги мерки. Той бе категоричен, че нерегламентираното горене на гуми или дрехи втора употреба е недопустимо. За да се предотврати замърсяването на въздуха от подобни дейности, предстои затягане на контрола от страна на общинските власти. „Ще търсим ефективни решения, разчитаме и на активността на гражданите“, заяви министърът.

 

Последни новини
Още от Новини