Държавата ще насърчава използването на биогорива

Целта, заложена от Брюксел – до 2020 10% от енергийното потребление в транспорта да идва от ВЕИ

Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg

Правителството предлага промени в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) с цел стимулиране на навлизането на тези източници в сектора на транспорта. В мотивите към предложенията за промени е записано, че те касаят имплементиране на европейските директиви в българското законодателство, съобщава Investor.bg.

Сред основните изменения е предложението лицата, които пускат на пазара течни горива от петролен произход, да предвиждат и биодизел с минимум 6% обемни и 1 обемен процент от горивото трябва да бъде от ново поколение. Това ще влезе в сила от 1 септември 2018, е записано в текстовете, публикувани за обществено обсъждане.

Законопроектът предвижда още и по-съществено намаляване на емисиите парникови газове при използването на биогорива и течни горива от биомаса.

Законопроектът дава определение на новите поколения биогорива. Те ще бъдат от тип А, което означава произведени от водорасли, смесени битови отпадъци, промишлени отпадъци, слама и животински тор, други селскостопански отпадъци и дори и гроздови джибри и винена утайка.

Биогоривата от тип Б могат да бъдат произведени от животински мазнини или използвано олио за готвене.

Според европейските цели България трябва да постигне 10% ВЕИ в общото енергийно потребление в сектора на транспорта до 2020, което все още е предизвикателство за страната.


 

Последни новини
Още от Новини