Българските и румънските деца – най-застрашени от бедност в ЕС

През 2016 почти половината деца са били застрашени в двете страни

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

През 2016 почти 25 млн. деца в Европейския съюз, или 26,4% от населението на възраст до 17 години, са били в риск от бедност или социално изключване, сочат данни на Евростат, цитирани от Investor.bg.

Това означава, че децата са живели в домакинства с поне едно от следните три условия: в риск от бедност заради социални трансфери (бедност поради ниски доходи), в тежки материални лишения или част от домакинство с много нисък интензитет на икономическата активност.

Делът на децата, застрашени от бедност или социално изключване, в ЕС леко е намалял през годините от 27,5% през 2010 до 26,4% през 2016. В отделните страни членки на ЕС обаче като цяло се наблюдават противоречиви тенденции.

По-обезпокоителното е, че делът на децата в риск от бедност или социално изключване е най-висок в Румъния и България.

През 2016 почти половината деца са били застрашени в Румъния (49,2%) и в България (45,6%). След двете страни, но с доста по-малък дял, следват Гърция (37,5%), Унгария (33,6%), Испания (32,9%), Италия (32,8%) и Литва (32,4%).

На другия края на списъка с най-нисък дял на деца в риск от бедност или социално изключване са Дания (13,8%), Финландия (14,7%) и Словения (14,9%), както и Чехия (17,4%) и Холандия (17,6%).

И все пак положителното е, че в повечето страни членки делът на децата в риск е намалял от 2010 до 2016. Най-големият спад се наблюдава в Латвия – от 42,2% през 2010 до 24,7% през 2016 или с 17,5 пр.п. по-малко. Също добри тенденции има в Полша (понижение от 6,6 пр.п.), Ирландия (5,3 пр.п.), Унгария (5,1 пр.п.), България (4,2 пр.п.) и Литва (3,4 пр.п.).

В същото време най-голям ръст сред страните членки на ЕС се вижда в Гърция (8,8 пр.п.) и Кипър (7,8 пр.п.), както и Швеция (5,4 пр.п.) и Италия (1,1 пр.п.).

 

 

 

Последни новини
Още от Новини