През третото тримесечие БВП расте с 0,9% спрямо предходното и с 3,9% за година

В номинално изражение за периода брутният вътрешен продукт достига 27,336 млрд. лева, сочат експресните оценки на НСИ

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

През третото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.9% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.9% спрямо второто тримесечие на 2017.

Това сочат сезонно изгладените данни, изнесени от Националния статистически институт (НСИ).

Според експресните оценки на националната статистика през третата четвърт на годината в номинално изражение брутният вътрешен продукт достига 27,336 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е 23,408 млрд. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68.9%), което в стойностно изражение възлиза на 18,839 млрд. лева.

Бруто капиталообразуването пък е 4,990 млрд. лева и заема 18.3% относителен дял в БВП.

От своя страна външнотърговското салдо е положително, сочат още данните на статистиката.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие принос за регистрирания икономически растеж спрямо второто има крайното потребление - с 1.1%, и износът на стоки и услуги - с 3.2%.

 

Последни новини
Още от Новини