Близо 30% от българите в трудоспособна възраст са икономически неактивни

Броят им достига 1,250 млн. души

Снимка: Asim Hafeez/Bloomberg Снимка: Asim Hafeez/Bloomberg

Българите в трудоспособна възраст (от 15 до 64 навършени години), които са били икономически неактивни през третото тримесечие на 2017, достигат 1,250 млн. души.

Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

В процентно изражение делът на тези хора е 27,2% от населението във въпросния възрастов диапазон.

От тях 103.0 хил., или 8.2%, са „обезкуражени лица“, отчита статистиката.

"Въпреки негативните данни безработицата бележи сериозен спад на годишна база. „Коефициентът на безработица е 5.8%, или с 1.2 процентни пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2016 година“, пишат от НСИ. В сравнение с аналогичния период през миналата година броят на безработните лица намалява с 12,6%.

През третото тримесечие на 2017 общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3,225 млн., от които близо 1,720 млн. са мъже и малко над 1,505 млн. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 се увеличава с 3,3 процентни пункта. При мъжете този дял е 59.1%, а при жените - 47.8%.

От своя страна заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3,142 млн. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.5% (72.2% за мъжете и 64.7% за жените).

През третото тримесечие на 2017 броят на безработните лица е 200,2 хил., а коефициентът на безработица – 5,8%, , а коефициентът на безработица - с 1,2 процентни пункта.

Последни новини
Още от Новини