Автомобилните производители в ЕС трябва да намалят вредните емисии с 30% до 2030

Целта е да се повиши конкурентоспособността на ЕС на световния автомобилен пазар

Снимка: Michael Crabtree/Bloomberg Снимка: Michael Crabtree/Bloomberg

Европейската комисия публикува предложения, насочени към намаляване на емисиите на въглероден диоксид (СО2) на превозните средства до 2030, пише BBC.

Този ход цели да окаже допълнителен натиск върху производителите, за да разработят повече хибридни и електрически автомобили.

Комисията също така иска да въведе схема за стимулиране, която да насърчи компаниите да произвеждат повече автомобили с нулеви и ниски вредни емисии.

Според плановете ѝ автомобилите и вановете ще трябва да отделят с 15% по-малко емисии на CO2 до 2025 в сравнение с 2021 и с 30% по-малко до 2030.

"Предложената цел е амбициозна и реалистична", посочи ЕК.

Комисията потвърди, че техническите промени, необходими за постигане на новите цели, биха довели до по-високи производствени разходи и това би довело в краткосрочен план до по-високи цени на превозните средства.

ЕК изчислява, че за даден нов автомобил, регистриран през 2030, допълнителните производствени разходи ще бъдат около 1000 евро, а за ван – около 900 евро.

"Тези допълнителни разходи обаче са значително по-ниски от икономиите на гориво, от които потребителите ще се възползват през целия живот на превозното средство", коментира Комисията.

Тя заяви, че стимулите за произвеждане на повече алтернативни превозни средства целят да повишат конкурентоспособността на ЕС на световния автомобилен пазар.

"Автомобилната индустрия в ЕС рискува да загуби технологичното си лидерство, особено по отношение на превозните средства с нулеви и ниски емисии, а САЩ, Япония, Южна Корея и Китай се развиват много бързо в този сегмент", твърди ЕК.

Комисията отбеляза, че Китай наскоро въведе задължителни квоти за автомобили с нулеви и ниски емисии за производителите от 2019 и че някои американски щати са създали "регулаторен инструмент за увеличаване на използването на превозни средства с нулеви и ниски емисии".

Комисарят по вътрешния пазар Елжбета Биенковска заяви, че автомобилната индустрия на ЕС е "в повратна точка".

"За да запази световното си лидерство и в името на нашата околна среда и обществено здраве, автомобилната индустрия трябва да инвестира в нови и чисти технологии", добави тя.

Предложенията също така ще позволят на Комисията да отпусне 800 млн. евро за подобряване на инфраструктурата за таксуване и 200 млн. евро за подобряване на батериите.

Правителствата на ЕС и Европейският парламент ще трябва да се съгласят с предложенията на Комисията, пише още BBC. 

Последни новини
Още от Новини