Ръстът на приходите на българските фирми надминава този на разходите им

За периода 2012-2016 счетоводната загуба на предприятията в страната намалява със средно 19,7%, а данъчната - с 23,3%

Снимка: Velko Angelov/ Bloomberg News Снимка: Velko Angelov/ Bloomberg News

Приходите на предприятията в периода 2012 - 2016 се увеличават с 20,9%, а разходите - с 18,5%. Това е видно от статистиката на Българската стопанска камара (БСК), базирана на данни от Националната агенция за приходите (НАП), пише Investor.bg.

От предоставената информация е видно още, че счетоводната загуба на предприятията в страната намалява със средно 19,7%, а данъчната - с 23,3%. В същото време обаче броят на данъчнозадължените лица, регистриращи счетоводна загуба, се увеличава с 3,5 на сто.

Счетоводната печалба на предприятията в този период се увеличава с 35,9%, а данъчната - с 34,4%. "Точно с толкова се увеличава полагащият се корпоративен данък", отбелязват още от организацията.

Данните са публикувани като част от кампанията "Стига вече", която БСК започна преди време с цел оборване на популистки идеи за развитието на икономиката. От коментар на изпълнителния председател Божидар Данев става ясно, че с тази статистика организацията отговаря на исканията на синдикатите работодателите да отделят 10% от печалбата си за ръст на заплатите на работещите.

По данни на КНСБ българската икономика през 2016 е реализирала 24 млрд. лева счетоводна печалба и 20 млрд. лева - данъчна. От синдиката поискаха 10% от печалбата, или 2 млрд. лева, за увеличение на доходите на работещите.

Статистиката, предоставена от БСК, потвърждава тази информация - през миналага година общо приходите на българските предприятия са 332 млрд. лева и растат спрямо 2012 с почти 21%. Те са внесли в хазната 2,02 млрд. лева, тоест с 34,4% повече спрямо 2012 година.

Разходите на предприятията са в размер на 315,3 млрд. лева.

През 2016 предприятията на загуба от дейността си са формирали 7,5 млрд. лева счетоводна загуба и 5,9 млрд. лева данъчна загуба.

Данъчнозадължените предприятия в страната са почти 319 хил, посочват още от БСК. От тях на счетоводна печалба са 70%, а 30% - на загуба. Според Божидар Данев най-печелившите предприятия в страната са от секторите преработваща индустрия, търговия и финанси и застраховане. При тях средната заплата надхвърля 1 300 лева.

Като цяло средната работна заплата в страната се увеличава със 70,3% през периода между 2008 и 2016. В частния сектор ръстът е от 88,6%, а в обществения - с 32,4%. Разходите на работодателите за труд се увеличават с 56%, като при частния сектор увеличението от 64%, а при обществения - от 41%, показват още изчисленията на БСК.

Според изпълнителния председател на организацията тези данни доказват, че няма нужда от административни актове за повишаване на доходите на работещите, каквито са исканията на синдикатите. Именно заради такива ходове нискообразованите работници в момента получават равно заплащане с млади учени и специалисти, коментира още Данев.

Въпреки позитивните данни за ръст на приходите и печалбите от икономическата карта на България в периода 2008 - 2015 са изчезнали 92 големи, 887 средни и 2 488 малки предприятия. Секторите, които са засегнати, са преработващата промишленост, строителството и търговията.

По отношение на заетите в периода 2008 - 2015 има спад от общо 5%, като най-видимо това е в малките предприятия (10%). В микропредприятията пък има ръст на заетите от 10 на сто.


 

Последни новини
Още от Новини