Кои са двигателите на строителния бранш

Областите София град, Пловдив, Варна и Бургас остават водещи по отношение на строителството

Снимка: Asim Hafeez/Bloomberg Снимка: Asim Hafeez/Bloomberg

Жилищното строителство и строителството в индустриалния сектор продължават да са водещ двигател на целия бранш и през третото тримесечие на годината, показват данни на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от Investor.bg.

Областите София град, Пловдив, Варна и Бургас остават водещи по отношение на строителството, особено на жилища, макар и тенденциите при жилищното строителство в Бургас да показват забавяне в този сегмент.

Единствено строителството на офиси (сгради с административно предназначение) забавя темпове в цялата страна, вижда се още от данните. Това се обяснява с постепенното засищане на пазара и балансиране на търсенето и предлагането, което се очаква да бъде постигнато през 2018-2019.

Статистиката за разрешителните за строеж продължава да показва, че столицата и останалите големи градове ще останат основно средище най-вече за жилищно строителство, както и в индустриалния сектор.

Разрешителните за строеж и започнатото строителство в България

За периода януари – септември местните администрации в България са издали общо 8 693 разрешителни за строеж спрямо 6 670 година по-рано, което представлява ръст от 30,3%. Увеличението се подкрепя основно от издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, които се увеличават с почти 26%, и на други сгради (в категорията попадат индустриалните), които се увеличават с 37,6%.

Същевременно издадените за деветмесечието разрешителни за строеж на административни сгради намаляват с 26%, показват изчисления на Investor.bg на базата на данните на НСИ.

Подобна тенденция е отчетена и при започнатите сгради. При започнатото строителство на жилищни сгради ръстът за деветмесечието достига 28%, на други сгради – 59%, а при административните сгради ситуацията остава стабилна, без промяна спрямо миналата година.

През третото тримесечие спрямо второто издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7,3%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 22,7%, а общата им застроена площ - с 19,6%, сочат данните на НСИ.

При издадените разрешителни за строеж на административни и други сгради се наблюдава спад съответно с 30% и 38%, а при тяхната РЗП намалението е респективно с 47,1% и 24,8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 262, Пловдив - 239, Варна - 154, и София - 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2 432, Пловдив - 1 371, Варна - 751, и Бургас – 636, показва още националната статистика.

През третото тримесечие спрямо второто започнатите нови жилищни сгради намаляват с 23,3%, жилищата в тях - с 11,3%, а общата им застроена площ - с 14,2%. Броят на започнатите административни сгради се увеличава с 8%, а тяхната обща застроена площ - с 293,2%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран спад с 45,8%, а при тяхната РЗП - с 51,8%.

Последни новини
Още от Новини