Как MiFID II ще промени търгуването "на тъмно"

Обзорен анализ на Bloomberg


Във финансите Тъмна ликвидност (Dark Liquidity), т.нар. „дарк пуул”, е частен и затворен за общата публика форум, в който се търгуват ценни книжа. 

Повечето търговия на тези пазари е под формата на големи позиции, отваряни от финансови институции. Тези позиции се търгуват извън обществените борси, като целта е позициите да останат конфиденциални и извън обсега на масовия инвеститор. 

"Скриването в тъмни борси намалява притока на информация, от която зависи ефикасността, с която активите биват оценявани на борсите. Новите правила ще се опитат да насочат повечето търговия към публично-видими борси, чрез налагането на капиталови ограничения за транзакциите."

Фрагментацията на методите за финансова търговия както и електронното банкиране предоставят възможността за създаването на дарк пуулове, които обикновено стават достъпни чрез директни договорни отношения между играчите на пазара.

"Трейдърите, които настояват да останат на тъмно могат да преминат към нов вид пазар, наречен Систематичен Интернализатор, или SI. Този вид пазари ще заменят сегашните частни мрежи, управлявани от банки, където се случва около 50% от тъмното търгуване в Европа." 

Увод към дарк пуул търговията: Investopedia.

Интервю за влиянието на тъмните извори на ликвидност: Капитал.

Анимирана видео-презентация за европейските директиви за пазарите на финансови инструменти (MiFID 1 и 2): Bloomberg.

Обобщение на подготовката за приемане на директивите, влизащи в сила от 3.01.2018, в България и Европа: Капитал

Видео интервю по темата с председателя на СД на Капман Холдинг - Николай Ялъмов: Bloomberg TV Bulgaria.

Последни новини
Още от Новини