Европейският парламент одобри нова система за контрол на миграцията по границите на ЕС

Автоматично ще се изчислява продължителността на престой в ЕС

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Европейският парламент в Страсбург одобри създаването на нова система за достъп, която ще се прилага по външните европейски граници, включително българските.

Системата ще позволи на правоприлагащите органи автоматично да изчисляват продължителността на престоя на гражданите на трети държави, за да установят дали е надвишен разрешения им престой в ЕС. Това каза българският евродепутат Емил Радев като допълни, че тази система ще допринесе за подобряване на европейската сигурност, сигурността по границите и най-вече за борбата срещу незаконната миграция.

Става дума за "изключително важен за България пакет за интелигентни граници, по-точно създаването на системата “Вход - изход”, в съответствие и с изменение на Шенгенския кодекс", коментират от офиса на Радев.

Новата входно-изходна система ускорява и улеснява процедурите за граничен контрол на граждани от трети държави, съкращава се и се заменя ръчното подпечатване на паспортите, ще се записва и информация за датата, часа и мястото на преминаване на външните граници на Европейския съюз и ще се установява дали граждани на трети страни са надвишили разрешения престой и по този начин по-лесно ще се връщат нелегални мигранти.

Ще бъде създадена оперативна съвместимост с визовата информационна система, за да се избегне дублиране на обработване на личните данни. За България това досие беше от приоритет и това е още една голяма крачка напред към Шенген.

Първоначално България не беше включена в географския обхват на тази система, но след дълги битки тук, в Европейския парламент, успяхме да включим България и Румъния в единния калкулатор и в обхвата на тази система “Вход - изход” и това е, разбира се, още една крачка към Шенгенското пространство и пълноправния достъп на България към Шенген, коментира Радев.
 

Последни новини
Още от Новини