Министрите имат месец и половина, за да се отчетат за мерките в администрацията

До 5 декември трябва да се посочи свършеното по отношение на намаляване на административната тежест.

Снимка: Bulgaria ON AIR Снимка: Bulgaria ON AIR

Министерският съвет задължи министрите в срок до 5 декември да представят отчет за предприетите действия за отстраняване на нарушенията в прилагането на Наредбата за административното обслужване, както и да осигурят повишаване на професионалната квалификация на служителите за предоставяне на административни услуги.

Това съобщават от Правителствената пресслужба.

Кабинетът също така е разгледал и одобрил доклад на вицепремиера Томислав Дончев по въпросите за изпълнението на решението на МС от 23 август, с което инспекторатите към министерствата бяха задължени до 20 септември да извършат пълен преглед за спазване на изискванията на наредбата за административното обслужване при предоставяне на услуги в първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет.

Проверката обхваща преглед на работата в 377 администрации.

„Констатациите са свързани основно с недобрата организация на обслужването и недостатъчното познаване на законовата наредба, в това число обслужването на потребителите на принципа „едно гише“, продължителност на работното време с граждани, адаптиране на служебните помещения и достъпа до тях за хора с увреждания, възможност за картови плащания и др.“, посочват от МС.  

Последни новини
Още от Новини