НС прие законови промени за намаляване на административната тежест

По-рано от НАП заявиха, че бизнесът щял да пести по 1,1 млн. лева годишно, ако една от въпросните промени влезе в сила

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Без никакви дебати депутатите приеха на първо четене в пленарна зала промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), съобщава Investor.bg.

Корекциите, предложени от Министерски съвет, предвиждат редица удостоверения и справки, които граждани и фирми подават към администрацията в България, да започнат да се събират по служебен път. 

С промени в преходните и заключителни разпоредби на ДОПК се правят и поправки в още няколко закона, сред които Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за местните данъци и такси, Законът за корпоративното подоходно облагане, Законът за ДДС, Законът за счетоводството и други. С текстовете също се въвеждат административни облекчения за бизнеса.

С промените в ДОПК се дава и достъп на данъчните власти до информация за борбата с изпирането на пари. Изменението е свързано с транспониране на европейска директива, срокът за което изтича в края на тази година. Така и данъчните вече ще имат информация за действителните собственици на фирми и активи съгласно регламента на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

Припомняме, че според Националната агенция за приходите (НАП) бизнесът щял да пести по над 1,1 млн. лева годишно от една от предлаганите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Става въпрос за предложението юридическите лица, които не са осъществявали дейност и са освободени от подаване на годишен отчет за дейността (статистическия отчет), да не са длъжни да подават годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и да обявяват годишни финансови отчети в търговския регистър.

Според анализ на НАП тази мярка ще спести разходи за преводи, транспорт, заплати на служители на близо 200 хил. фирми, които сега изпращат в НАП своите декларации и обявяват в търговския регистър финансовите си отчети, без да имат дейност.

Предвижда се още при предоставяне по служебен път на информация за наличие или за липса на задължения на лице към съответната община по реда на ДОПК да не се дължи такса.

С проекта се предлага също да отпадне и задължението при регистрация по Закона за данък върху добавената стойност фирмите да представят опис за наличните активи. 

 

 

Последни новини
Още от Новини