България в дъното на европейска класация за иновации

Държавите на дъното се отличават с по-ниско БВП и високи корупционни нива

Снимка: Center for Data Innovation, Brussels Снимка: Center for Data Innovation, Brussels

България е в дъното на европейската класация за степента на проникване на иновациите в областта на използването на данни. Това сочи докладът на Center for Data Innovation, Брюксел, "Иновативно използване на данни в Европейския съюз". 

Европейските страни членки се различават значително помежду си по отношение на това как трансформират икономиките и социалния си живот чрез иновативна употреба на данни. Някои от тези различия отразяват съществуващите в страната икономически условия, но някои са следствие на политиките, които прилагат съответните държави. 

Топ пет на държавите по отношение на иновативното използване на данни са Дания, Финладния, Холандия, Швеция и Великобритания. Държавите членки с по-висок среден доход като цяло имат и по-висок показател и съответно по-добро място в индекса, отколкото държавите с по-нисък доход. Въпреки това високият среден доход не е гаранция за добра позиция в класацията се посочва в доклада. 

Обща класация на държавите членки в ЕС

(Състояние на иновациите при използването на данни)

 1. Дания
 2. Финландия
 3. Холандия
 4. Швеция
 5. Великобритания
 6. Естония
 7. Австрия
 8. Ирландия
 9. Малта
 10. Белгия
 11. Франция
 12. Испания
 13. Германия
 14. Люксембург
 15. Литва
 16. Португалия
 17. Словения
 18. Латвия
 19. Словакия
 20. Полша
 21. Италия
 22. Чехия
 23. Румъния
 24. Гърция
 25. Хърватия
 26. Унгария
 27. България
 28. Кипър

Всички, класирани в Топ 5 държави, имат висок среден доход, но страни с високи доходи, като Германия и Франция, се нареждат съответно на 14-то и 11-то място, а Люксембург, най-богатата нация в Европа, е на 10-та позиция. Като контраст на взаимовръзката между доходи и иновативно използване на данните се явява Естония, където БВП на човек е под средното за Европа, но страната се нарежда веднага след челната петица - на шесто място в класацията. Тази вариация показва каква тежест може да има ефективното, силно управление и правилните политики, посочват авторите на доклада.

С най-слаби резултати са Гърция, Хърватия, България и Кипър, като всяка от тези държави има БВП на човек под средното за ЕС, но това, което отличава държавите на дъното са нивата на корупцията, подчертават изследователите. "Това са държавите, при които се наблюдават най-високи нива на корупция в Европейския съюз. Корупцията действа като спирачка за някои политики и затормозява ефективността на работата правителството. Тези изводи подчертават важността на добре управляваните и силни институции, за да се изграждат ефективни политики".

Само със закони за достъп до информация и за свободата на информацията не могат да се разрешат проблеми като корупция с епидемични размери или институционални слабости, но все пак са полезни инструменти за постигането на прозрачност, необходима, за да се конфронтира проблемът с корупцията, а точно тази борба е от жизнено важно значение и за иновациите в областта на използването на данни, подчертават анализаторите.

В тази връзка е интересно да се отбележи, че в класациите за "Право на достъп до информация" България се нарежда на само 8-ма позиция.

 

Класация на европейските държави

(Право на достъп до информация)

 1. Словения
 2. Хърватия
 3. Финландия
 4. Великобритания
 5. Естония
 6. Ирландия
 7. Швеция
 8. България
 9. Унгария
 10. Италия
 11. Румъния
 12. Холандия
 13. Полша
 14. Малта
 15. Португалия
 16. Испания
 17. Чехия
 18. Латвия
 19. Словакия
 20. Гърция
 21. Дания
 22. Франция
 23. Литва
 24. Белгия
 25. Германия
 26. Австрия
 27. Кипър
 28. Люксембург

За сметка на това, обаче, изоставането ни в областта на корупцията е недвусмислено - нареждаме се на последното възможно 28 място.

Корупция в европейските държави 

(Базира се на Индекса на възприятието за корупция на Transperency International, 25.01.2017)

 1. Дания
 2. Финландия
 3. Швеция
 4. Холандия
 5. Германия
 6. Люксембург
 7. Великобритания
 8. Белгия
 9. Австрия
 10. Ирландия
 11. Естония
 12. Франция
 13. Полша
 14. Португалия
 15. Словения
 16. Литва
 17. Испания
 18. Латвия
 19. Чехия
 20. Малта
 21. Словакия
 22. Хърватия
 23. Кипър
 24. Унгария
 25. Румъния
 26. Италия 
 27. Гърция
 28. България 
Последни новини
Още от Новини