Икономическият потенциал на Африка

22% от трудоспособното население на континента стартира нов бизнес

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

През последните години африканската икономика върви устойчиво по пътя на икономическия просперитет. Ако през 1999 58% от африканците живеят с по-малко от $1,90 на ден, то през 2011 този процент намалява до 44%, а в същото време африканското население се повишава от 650 млн. до 1 млрд. души. При запазване на този тренд абсолютната бедност в Африка ще е спаднала до 24% през 2030, сочат данни на Foundation for Economic Education (FEE).

В основата на подобряването на икономическото благосъстояние на африканските страни стоят предприетите икономически реформи и плодовете на капиталистическата система. В подкрепа на това е и огромният предприемачески потенциал, с който разполага африканската икономика.

В последния годишен доклад за икономическите перспективи на континента, изготвен от Африканската банка за развитие, Африка има най-висок дял в световен мащаб на трудоспособни лица от населението – 22%, които са в процес на стартиране или управление на нов бизнес, измерено по показател Total Early-stage Entrepreneurial Activity indicator (TEA).

Възможността за развитие на предприемаческа дейност дава основа за увеличаването на заетостта. Проучвания на Световната банка показват, че малкият бизнес – компании, които разполагат с не повече от 20 служители с трудов опит под 5 години, формира най-голям дял на откритите нови работни места.

Инвестиционна перспектива 

След финансовата криза през 2007-2008 преките чуждестранни инвестиции към Африка нарастват с 22% в периода 2010-2014 на фона на високия икономически ръст на континента, увеличаващото се население, нарастващия дял на средната класа, политическата и икономическата стабилност, се посочва още в доклада на Африканската банка за развитие.

Голяма част от притоците на чужди инвестиции през този период се дължат на добивната промишленост, най-вече в Алжир и Египет в Северна Африка, Гана и Нигерия в Западна Африка, Чад и Конго в Централна Африка и Ангола, Мозамбик в Южна Африка. Сривът на суровините бележи свиването на чуждите инвестиции на контитента през 2015, но отваря нов хоризонт пред държавите в контитента – диверсифициране на инвестициите в индустриалното производство, сектора на услугите и инфраструктурата.

През 2016 десет страни се открояват като инвестиционна дестинация и формират 92% от чуждестранните капиталови инвестиции на континента - Египет, Мароко, Ангола, Гана, Мозамбик, Етиопия, Южна Африка, Нигерия, Танзация и Кения. Страните привличат инвестиции в редица сектори – от автомобилната индустрия, през строителния, транспортния и сектора на телекомуникационните услуги  до финансовите услуги.

Източник: African Economic Outlook 2017

Източноафриканската страна Етиопия, например, има потенциал да се превърне в производствен хъб на Африка. С откриването на индустриалния парк Hawassa Industrial Park през 2016 успява да привлече производствени компании от Китай, Етиопия, Индонезия и САЩ.

Законодателната рамка и условията за правене на бизнес в Кения също я открояват като предпочитана инвестиционна дестинация. През 2015 тя се нарежда на второ място в привличането на ПЧИ след Южна Африка, генерирайки 12,44% от общия обем инвестиции на континента в области като финансовите услуги, бизнес услугите, телекомуникационния сектор, недвижимите имоти.

Африка отчита напредък и в търговската сфера. През последните две десетилетия търговският обмен между Африка и останалия свят се е увеличил четирикратно. 

Перспективите пред Африка изглеждат оптимистични, но за да продължи икономиката да нараства африканците трябва да продължат с ключовите реформи. Не трябва да забравяме, че световната икономика се променя и глобалната конкуренция продължава да нараства - предизвикателство пред африканската икономика, но и нейна голяма възможност. 

Темата за икономическия потенциал на Африка ще бъде част от предстоящата конференция The Next Big Thing, организирана от Bloomberg TV Bulgaria. Повече за събитието може да видите ТУК!

Последни новини
Още от Новини