2,4% по-малко са фирмите, възнамеряващи да предоставят електронни услуги у нас

Към декември миналата година те са били 1134

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

С 2,4% е спаднал за година броят на предприятията, регистрирали намерение за предоставяне на електронни услуги в България. Към декември миналата година, според доклада на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), приет от парламента, те са били 1134, пише Investor.bg. 

През миналата година обществени електронни съобщения са осъществявали 856 предприятия, като при тях също има спад - 4,04 на сто.

Това се отразява върху общия обем на пазара на електронни съобщения у нас, който през 2016 възлиза на 2,48 млрд. лв., като намалява с 0,99% в сравнение с 2015, констатира КРС.

Общият обем на електронни услуги както за миналата година, така и за 2015, основно се определя от приходите от гласови услуги, пакетните услуги и услугите за пренос на данни и достъп до интернет.

За миналата година 452 предприятия, при 457 през 2015, са инвестирали в изграждането и поддръжката на обществени електронни мрежи 479 млн. лв. при планирани за 2015. малко над 500 млн. лв.

Парламентът прие и годишния доклад на КРС "Анализ на пощенските услуги" за 2016.

Според доклада в края на миналата година броят на участниците на пощенския пазар е 160, което представлява нарастване с 4% спрямо предходната. Обемът на пощенския пазар възлиза на около 393 млн. лева и се формира от приходите, предоставени в пазарните сегменти на универсалната пощенска услуга и неуниверсалната пощенска услуга.

Обемът е изчислен на база на получените данни от 73 процента от лицензираните и регистрирани оператори в страната. Отбелязва се ръст на обема на пазара от 25% спрямо 2015.

Общият брой пратки и услуги, предоставени през 2016, възлиза на 184 млн. броя, което представлява нарастване с около 5% спрямо 2015.

При анализа в обхвата на неуниверсалните пощенски услуги са включени куриерски услуги до 35 кг, хибридна поща, пряка пощенска реклама и допълнителните услуги "наложен платеж" и "известие за доставка".

През миналата година приходите от куриерски услуги са в размер на 282 млн. лева, като в едногодишен период те нарастват с 31%. Общият брой приети, пренесени и доставени куриерски пратки е в размер на 48 млн. броя.

Нарастването и на приходите, и на пратките през отчетния период показва подем на пазара на куриерски услуги.

Пазарният дял на "Български пощи" ЕАД бележи намаление от 3 процентни пункта спрямо 2015, като основни причини са намаленият обем (със 7%) на реализираните универсални пощенски услуги, при относително запазване обема на приходите от неуниверсални пощенски услуги, както и значителния ръст на куриерските услуги, реализирани от конкурентните оператори.

Последни новини
Още от Новини