България отчита най-висок спад на фалитите в Централна и Източна Европа

Резултатът е впечатляващ, но не бива да бъде приеман с абсолютен оптимизъм

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Броят на фалитите в България е намалял с 35,6% за 2016 на годишна база, с което страната отбелязва най-големия спад в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Това обяви днес консултантската компания по управление на риска Coface, цитирана от Investor.bg, базирайки се на резултатите от годишното си проучване на несъстоятелността в ЦИЕ за 2016.

В абсолютна стойност броят на компаниите с обявено производство по несъстоятелност е намалял от 592 фирми през 2015 до 381 през 2016. Въпреки това броят им все пак представлява 0,1% от действащите 400 хил. компании в България.

„Резултатът е впечатляващ, но не бива да бъде приеман с абсолютен оптимизъм. От една страна, той се дължи на подобряване на макроикономическите показатели на страната, ръста на БВП за две поредни години, намаляваща безработица, увеличение при износа, ръст на вътрешното потребление в страната и други“, заяви Милена Виденова, управител на Кофас за България. „От друга страна, броят на компаниите с много висока степен на риск, което е свързано и с тяхната задлъжнялост, нараства с цели 12 200 и това е сигнал за повишено внимание.

Има няколко сектора в страната, които се представят изключително добре и обявленията в несъстоятелност са най-малкo. Това са IT секторът, фармацевтичната индустрия, производството на машини и оборудване, образованието и горското стопанство. От другата страна на спектъра обаче, като "най-лоши" сектори, продължават да са търговията на едро и дребно, строителството, операциите с недвижими имоти и храните и напитките.

На първо място сред най-големите компании, обявени в несъстоятелност през миналата година, са Си Ди Дивелпънтс, в сферата по поддръжка на бизнеса, която е със задължения за около 39 млн. евро. След нея е Мастър Стийл Профайлс, занимаваща се с търговия на едро с метали, която също е със задължения от близо 37 млн. евро, а на трето място е Вагоно-ремонтен завод Карлово.

Компаниите с много висока степен на риск в страната обаче все пак нарастват с 23,5% от 51 800 до 64 000. Това са 16% от всички компании в страната, като основната причина за това са нарастващият брой проблемни плащания. Като цяло българските компании са силно затруднени от събирането на взимания от контрагенти. Най-проблемните от тази гледна точка сектори за търговията на едро и дребно (без автомобили и мотоциклети), операциите с недвижими имоти, ресторантьорството и сухопътният транспорт.

Прогнозите на компанията сочат продължаващо намаляване на фалитите, този път обаче с доста по-малък ръст – 4,7% за 2017 и 2,8% за 2018. От началото на годината до края на юни компаниите, обявени в несъстоятелност, в България са общо 171 спрямо 245 на годишна база, което представлява спад от 30%. В същото време новите производства в несъстоятелност за същия период за били 227, което е с 10% по-малко от 2016.

В региона на Централна и Източна Европа като цяло обаче ситуацията е малко по-различна. Средният спад на фалитите за 2016 е 6%, което е доста по нивото му за предишната година – 14%. Според Кофас това са шест на 1000 компании в региона.

Причините за това са основно по-добрата макроикономическа среда, която се дължи на позитивното развитие на трудовия пазар, но и на други фактори. Въпреки това несъстоятелностите все още са над предкризисните си нива, включително България. Изключение от това са единствено Румъния и Словакия, при които фалитите са по-малко, отколкото в годините преди финансовата криза от 2008.

Страната с най-голям ръст на фалитите в региона е Унгария – 56,9%, като причината са новите промени в правната среда на страната и съответно по-големият брой официални затваряния на компании. В Литва също се наблюдава сериозен ръст – от 35,2%, което се дължи на инициирания там държавен процес на „прочистване“ на пазара на компании, които реално са били във фалит.

Тенденциите за региона обаче като цяло остават позитивни, коментират от Кофас. Според компанията спадът на несъстоятелността в региона ще продължи, но с по-бавен темп – от 3,9% през 2017 и 2,3% през 2018. Възстановяването на инвестициите се очаква да бъде особено продуктивно за сектори като строителството, транспорта и машиностроенето, както и индустрията за строителни материали. Въпреки това недостигът на работна ръка ще продължи да бъде пречка за бизнеса, както е и тази година.

От компанията представиха и прогнози за макроикономическата среда, като по оценки след ръст на БВП на България от 3,4% през 2016, той ще се ускори до 3,5% през следващата година, но ще се забави до 3,0% през 2018. Най-сериозно разширяване на икономиката отчита Румъния – с прогноза за 5,0% през 2017 и 3,7% през 2018 Като цяло всички страни в ЦИЕ са с ръст на БВП и регионът остава стабилен, сочат оценките на Кофас.

Последни новини
Още от Новини