Немалкият ръст на българския износ бива париран от още по-големия скок на вноса

Отрицателното търговско салдо се увеличава и в търговията с ЕС, и в тази с трети страни

Снимка: Bulgaria ON AIR Снимка: Bulgaria ON AIR

През първите шест месеца на 2017 България е увеличила износа си към страните от Европейският съюз с 11,3% спрямо аналогичния период на предходната 2016. Същевременно за първите седем месеца на годината – от януари до юли, страната ни бележи и ръст на експорта към трети страни – с 18,9% спрямо същия период на миналата година.

Въпреки немалкият растеж по това перо обаче същевременно отрицателния баланс по търговското ни салдо се увеличава поради още по-високия темп на растеж на импорта. За периода януари-юни вносът от ЕС скача с 12,2%, а за времевия отрязък януари-юли импортът от трети страни се повишава с близо една трета – 29,9%.

Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Търговия с ЕС

С увеличението си с 11,3% износът ни към ЕС възлиза на сумата от 16, 345 млрд. лева (6 345,6 млн. лева). Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69,0% от износа за държавите - членки на ЕС.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юни 2017 в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (35,8%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (24,2%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Храни и живи животни” (5,4%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (5,4%).

Същевременно през първото полугодие бива отбелязан и ръст във вноса от ЕС. През периода януари - юни той се увеличава с 12,2% спрямо същия период на 2016 и е на стойност 18,067 млрд. лева (18 067.5 млн. лв.) Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юни 2017 в сравнение със същия период на 2016 най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (58,5%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (57,6%). Намаление се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (3,4%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юни 2017 е отрицателно и е на стойност 1,721 млрд. лева (1 721.9 млн. лева) По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 857.9 млн. лева.

Търговия с трети страни

През периода януари - юли 2017 износът на България за трети страни се увеличава с 18,9% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 10,304 млрд. лева (10 304,5 млн. лева).

Основни търговски партньори на на страната ни се явяват Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, Македония и Египет. Именно тези шест държави формират 51,1% от българския износ за трети страни.

При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през седемте месеца на 2017 в сравнение със същия период на 2016 най-голям ръст е отбелязан в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (52,9%) и „Разнообразни готови продукти” (38,2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни” (16,5%).

Вносът на България от трети страни през периода януари - юли 2017 се увеличава с 29,9% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 12,135 млрд. лева (12 135.7 млн. лева). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юли 2017 спрямо същия период на 2016 най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (82,3%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (40,2%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юли 2017 е отрицателно и е в размер на 1,831 млрд. лева (1 831,2 млн. лева). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1,238 млрд. лева (1 238,8 млн. лева).

Последни новини
Още от Новини