Русия може да въведе изисквания за лиценз и за дилърите на извънборсови пазари

Въпросните мерки обаче не се предвижда да засегнат валутния и стоковия пазар

Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg

Руската централна банка възнамерява да разшири рамките на понятието „дилърска дейност“, като възнамерява да въведе изискване за задължителен лиценз за дилърите на извънборсовите фондове и срочни пазари.

Това се разбира от изказване на директора на департамента, отговарящ за пазара на ценни книжа и стоковия пазар към регулаторната институция Лариса Селютина, цитирано от РИА Новости.

Въпросните мерки обаче не се предвижда да засегнат валутния и стоков пазар.

„Дилърската дейност към момента е ограничена в покупко-продажбата на ценни книжа въз основа на публични твърди котировки, сформирани още преди 20 години. Необходимо е определението за дилърска дейност да бъде разширено“, заяви Селютина.

Планира се да бъдат въведени критерии за професионална дейност – според вида на сделките (въз основа на публично предлагане, вместно на твърди публични котировки) и по професионален характер на извършване на сделката (на регулярна систематична основа с неопределен кръг лица с помощта на програмни средства и информационни мрежи.

„Ключов се явява въпросът относно критериите, въз основа на които извършването на сделки за собствена сметка би се отнасяло към лицензираната дейност. Нерегламентираната дилърска дейност може да довежда до напълно осезаеми рискове за гражданите, изразяващи се в загуба на средства“, коментира още представителят на централната банка на РФ.

По думите на Селютина към момента активно се развиват сфери, свързани с предложения на масови финансови продукти чрез използване на информационните технологии, като интернет магазините за акции например. Широка популярност също така добивала и търговията с финансов ливъридж.  

Последни новини
Още от Новини