С над 15% на годишна база скачат пътуванията на българи в чужбина през юли

Отчита се и ръст от 8% на броя чужденци, посетили страната ни през предходния месец

Снимка: България Ер Снимка: България Ер

Ръст на пътуванията на българи в чужбина с 15% на годишна база през месец юли отчете националната статистика. Въпросните проценти означават ръст на пътуващите ни зад граница съграждани с 665,7 хил. в сравнение с година по-рано.

Най-голям е ръстът на пътуванията към Италия - с 53.0%, ана второ място се подрежда Австрия - с 34.9%. По нататък класацията е както следва: Испания - с 32.4%, Франция - с 29.2%, Обединеното кралство - с 19.5%, Румъния - със 17.0%, Гърция - с 11.9%, Германия - с 11.5%, бившата югославска република Македония - с 10.8%, Сърбия - с 4.9%, Турция - с 3.1%, и други.

От друга страна с 13,4% намаляват пътуванията към Руската федерация, а към Чешката република са пътували с 9.6% по-малко наши съграждани в сравнение с юли 2016.

С най-голям относителен дял от общия брой пътувания на българи в чужбина през юли 2017 са пътуванията с „други цели“ (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 40.7%, и пътуванията със служебна цел - 17.3%. В сравнение с юли 2016 e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели – с цел почивка и екскурзия - с 26.9%, със служебна цел - с 21.4%, и с други цели - с 4.0%.

През юли тази година с други цели са били 67.7% от пътуванията към Румъния, 57.3% - към Турция, и 54.9% - към Сърбия. Пътуванията с цел почивка и екскурзия към Гърция, Испания и Италия са съответно 72.6, 59.6 и 54.8% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

Друг основен акцент от данните на НСИ е и отчетеното повишаване на посещенията на чужденци в страната ни през юли в сравнение с година по-рано. През предходния месец посещенията на чужденци в България са 2 022.1 хил., или с 8.0% повече в сравнение с юли 2016. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 12.5%, с цел почивка и екскурзия - с 9.6%, и с други цели - с 4.6%.

От общия брой чужденци, посетили България през юли 2017, делът на гражданите от Европейския съюз е 62.3%, или с 9.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Испания - с 31.9%, Обединеното кралство - с 31.3%, Италия - с 19.1%, Гърция - с 19.1%, Белгия - с 15.8%, Полша - с 12.4%, Нидерландия - с 9.7%, Румъния - с 9.4%, Германия - с 8.0%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Словакия - със 7.5%, Австрия - с 6.9%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” - с 3.0%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна - с 19.7%.

През юли тази година преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 59.1%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 34.2%, и със служебна цел 6.7%, посочват още от НСИ.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 97.9% от всички посещения на граждани от Израел и 93.3% - от Руската федерация, а с други цели са 73.8% от посещенията на граждани от Румъния и 69.7% - от Турция.

 

Последни новини
Още от Новини