Лихвите по кредитите на бизнеса с пореден спад през юли

Прогнозата на БНБ - спадът ще продължи

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Лихвените проценти по кредитите на бизнеса отбелязаха пореден спад през юли, а заемите на домакинствата за потребление поскъпнаха минимално, отчете БНБ, пише Investor.bg.

През юли продължи спадът на лихвените проценти по всички видове кредити за бизнеса в сравнение с юни и година по-рано. Ликвидността на банките и слабото търсене на заеми понижи цената на заемния ресурс, а намеренията на кредитните институции да разхлабят кредитните си стандарти, свали още лихвените нива.

Според прогнозата на БНБ, направена в най-новото издание „Икономически преглед“, лихвените проценти по кредитите ще продължат да отразяват текущия лихвен цикъл в еврозоната и очакванията на централните банкери са за продължаващ спад заради несигурността в стопанската среда, което ще се изрази в понижение на рисковата премия за страната.

Лихвените проценти по нов бизнес на фирмите за всички заеми до 1 милион и над 1 милион в левове и евро без изключение през юли намаляват в сравнение с месец по-рано.

Лихвеният процент на кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, е по-нисък на годишна база с 0,46 пр.п. и е на средно ниво 4,06%, като отбелязва месечното понижение с 0,19 процентни пункта, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ).

Лихвеното ниво на заемите до 1 млн. евро, договорени в евро през юли, е 2,93% като годишният спад е с 1,27 пр.п., а месечният – 0,88 пр. п.

Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава годишно с 1,16 пр.п. до 3,30%. Месечният спад е 0,14 пр. п., изчисляват в БНБ. Средната лихва на заемите над 1 млн. евро, договорени в евро, при която банките са разрешавали кредитите през миналия месец, е 3,61%. За една година тя е паднала с 1,84 пр.п., а за един месец – с 0,27 пр. п.

През юли 2017 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление на домакинствата в левове и евро се увеличава на месечна база и това са признаци, че пазарът започва да тества малко по-високи нива заради повишеното търсене.

В сравнение с юни средната лихва на потребителските заеми, отпускани в левове, се повишава до 8,12%, като увеличението е с 0,38 пр.п. На годишна база статистиката на централната банка отбелязва намаление от 0,70 на  пр.п. При кредитите, договорени в евро месечното увеличение е е с 0,15 пр. п. до 5.18% при годишен спад с 1,48 пр.п.

При жилищните кредити в левове средната лихва отбелязва месечен спад с 0,06 пр. п. до 3,86%, а годишното намаление е с 1 пр.п. През миналия месец лихвеното ниво при жилищните заеми в евро се увеличава на месечна база с 0,47 пр. п. до 4,34%, а на годишна – с 1,19 пр.п.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове за една година намалява с 1,74 пр.п. До 2,12%, а по другите заеми в евро – с 0,22 пр.п. до 3,43%, показват изчисленията на БНБ.

Годишният процент на разходите (ГПР), който включва всички разходи при обслужването на заема, при кредитите за потребление в левове през юли отбелязва месечно повишение от 0,74 пр. п. На годишна база обаче той намалява с 0,57 пр.п. до 10,33%. При кредитите за потребление в евро ГПР се увеличава месечно с 0,42 пр. п. до 5,81%, като отбелязва годишен спад от 1,58 пр.п.

През юли годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове за една година се понижава с 1,06 пр.п. до 4,28%, а на месечна база с 0,07 пр. п. ГПР на жилищните кредити в евро през юли е 4,79%, като намалява с 1,23 пр.п. в сравнение с юли 2016 г. и с 0,55 пр. п. спрямо юни.

Последни новини
Още от Новини