Бизнесът щял да пести над 1,1 млн. годишно след промяна в данъчния кодекс, изчисли НАП

Става въпрос за предложението юридическите лица без дейност да не са длъжни да подават годишна данъчна декларация

Централата на НАП в София. Снимка: Wikipedia Централата на НАП в София. Снимка: Wikipedia

Българският бизнес щял да спести над 1,1 млн. лева на годишна база от една от предлаганите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), изчислиха от Националната агенция по приходите (НАП). Въпросният проект за законови промени е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на финансите.

Става въпрос за предложението юридическите лица, които не са осъществявали дейност и са освободени от подаване на годишен отчет за дейността (статистическия отчет), да не са длъжни да подават годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и да обявяват годишни финансови отчети в търговския регистър.

Според анализ на НАП тази мярка щяла да спести разходи за преводи, транспорт, заплати на служители на близо 200 000 фирми, които сега изпращат в агенцията своите декларации и обявяват в търговския регистър финансовите си отчети без да имат дейност.

Проектът на ДОПК предвижда и други облекчения за гражданите и представителите на фирмите. Така например нововъзникващите дружества ще могат да заявяват доброволна регистрация по ЗДДС, едновременно с регистрирането си в Агенцията по вписванията. Регистрацията ще се осъществява по облекчена процедура, а фирмите ще си спестят посещението и в две институции.

С проекта на ДОПК се предлага също да отпадне и задължението при регистрация по Закона за данък върху добавената стойност фирмите да представят опис за наличните активи. Предвижда се също така НАП да може да предоставя информация за наличие или липса на задължения на други компетентни органи по служебен път.

Последни новини
Още от Новини