Почти половината трудещи се руснаци работят на сиво

Поради икономическата нестабилност през последните години се увеличават незаконните работници и тези, получаващи значителна част от заплатата си под масата

Работник в металургичен комбинат в околностите на Санкт Петербург. Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg Работник в металургичен комбинат в околностите на Санкт Петербург. Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg

Икономическата нестабилност от последните няколко години е породила разширяване на сивия сектор в трудовия пазар на Руската федерация, като работещите „на сиво“ руснаци са се увеличили до 44,8% от всички работещи. От друга страна пък опитите на държавните органи да изкарат въпросните икономически единици на светло не се увенчават с успех.

До тези резултати е достигнало проучване на Центъра по социално-икономически мониторинг към Института по обществени науки към Руската академия за народно стопанство и държавна администрация при президента на РФ (РАНХиГС), цитирано от „Интерфакс“.

„Икономическата нестабилност през последните 3-4 години се отрази в намаляване на доходите на по-голямата част от населението. Стремежът на гражданите да компенсират понижението на дохода си и недостатъчните възможности за официална работа с достойно заплащане принуждават много хора да търсят начин да изкарват доходи, заобикаляйки държавата“, отбелязват авторите на изследването.

Въпросните 44,8% от работещите, търсещи начини за печалба по некриминални способи, но все пак заобикаляйки законите, съставляват около 33 млн. работници.

В случая става въпрос както и за хора, които са наети на работа без за това да бъде оформяна документална база, така и за такива, деклариращи по-ниски приходи от реалните си на законната си работа и получаващи значителна част от възнаграждението си „под масата“.

Традиционно броят на въпросните работници е бил висок през последното десетилетие, сочат данните – през 2006 те са били 45,5% от общия брой на работещите, през 2013 – 44,5%, а намаление до нива от 40,3% се забелязва през миналата година.

„Ако разгледаме различните категории от заетото население (наемни работници, работодатели, самостоятелно заети лица и др.), то се вижда, че най-често самостоятелно заетите лица не се стремят към оформяне на трудовите си отношения – 62,2% от тях се трудят без официално оформяне на документи. Следва да се отбележи, че изнесените данни обхващат работници, които през последната година са имали постоянна или временна неофициална работа или такива, които епизодично са получавали необлагаем доход“, допълват експертите.

Що се касае до тези, които участват в сивата икономика не на временна база, а на постоянна такава, то те са 31,4%, като става въпрос за незаконно наети или такива, получаващи възнаграждението си „в плик“.

Последни новини
Още от Новини