26,5% ръст на туристическите пътувания на българите

Харчим средно 183,41 лв. за почивка в България и 497,67 в чужбина

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

1149,8 хиляди български граждани са реализирали туристически пътувания през второто тримесечие на 2017, съобщават от НСИ.

Преобладаващата част от тях - 83,6%, са пътували само в страната, 13,5% - само в чужбина, а 2,9% са пътували, както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2016 общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 26,5%, като пътувалите само в страната се увеличават с 31,1%, пътувалите само в чужбина - с 8,9%, а броят на пътувалите в страната и чужбина - с 0,3%.

През второто тримесечие на 2017 най-много туристически пътувания са реализирани от българите на възраст 25 - 44 години (43,5% от всички пътували лица).

Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 65 и повече навършени години - 86,8% от пътувалите в тази възрастова група.

При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 45 - 64 години е най-голям - 16,5% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години, както в страната, така и в чужбина са били с цел „почивка и екскурзия”, посочени съответно от 45% и 71,4% от тях.

През второто тримесечие на 2017 като самостоятелни са били регистрирани 1577,7 хиляди пътувания, или 89,3% от общия брой в категория "лични". Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 93,9%, а на тези в чужбина - 55,8%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 38,2%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 32,9%.

През второто тримесечие на 2017 средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 183,41 лв. в страната и 497,67 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 154,76 лв. в страната и 1099,35 лв. в чужбина.

Последни новини
Още от Новини