София Тех Парк с ново ръководство за втори път от началото на годината

В новия борд на държавното дружество влизат проф. Николай Андреев, Тодор Ангелов и Живка Такева

Снимка: София Тех Парк Снимка: София Тех Парк

„София Тех Парк“ смени ръководството си за втори път от началото на годината, след като на проведено общо събрание вчера (17 август) са избрани трима нови членове в Съвета на директорите на дружеството. За промяната се разбира от съобщение на икономическото ведомство.

Припомняме, че след разразилия през март скандал след силно критичното открито писмо на собственика на Walltopia Ивайло Пенчев срещу мениджмънта на парка служебният министър на икономиката Теодор Седларски смени ръководството на държавното дружество. Друга промяна тогава бе и намаляването на Съвета на директорите от петима на трима души.

Кои са новите лица

В новия борд на държавното дружество влизат проф. Николай Андреев, Тодор Ангелов и Живка Такева.

Ето как от пресотдела на икономическото ведомство представят новите членове на ръководството на „София Тех парк“:

В новия състав влизат проф. Николай Андреев, който следва да съдейства за връзките с научните среди и осигуряване развитието на научно-изследователската и развойна дейност. Същият има значим дипломатически опит и ще съдейства и за контактите с чуждестранни партньори.

Изпълнителен член се очаква да бъде Тодор Ангелов, който е дългогодишен юрист с опит в различни сфери, който трябва да гарантира публичност, прозрачност и законосъобразност на вземаните решения, както и подготовката на нови тръжни процедури за привличане на инвеститори. Втората му специалност по Европейска интеграция следва да гарантира и успешното интегриране на парка в международните среди и комуникацията по отношение на осигуряването на евросредствата за бъдещето развитие на компанията.

Третият член на Съвета на директорите има образование от няколко университета в България. Живка Любомирова Такева е дългогодишен заместник областен управител на София. Изпълнявала е функцията и на областен управител на София, с което би допринесла за комуникацията на компанията с всички държавни органи, както и за бъдещото териториално разгръщане на парка.

Целите – конкретни и абстрактни

„Пред дружеството са налице изключително амбициозни цели за развитие, които да допринесат за общото икономическо развитие на страната. Въпреки напредъка по отношение на привличане на инвестиции и осигуряване на бъдещи финансови постъпления, текущият мониторинг сочи забавяне в постигането на целите в няколко аспекта: по отношение на осигуряването на допълнителни постъпления, необходими по предстоящи плащанията към контрагенти от системата на министерството; в постигането на целите в сферата на научно-изследователската и развойна дейност и разгръщане на дейността на „Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност“; в събирането на вземания на компанията. Налице са и някои констатации, свързани с оперативното управление на компанията, които са направени от вътрешни одитори на Министерството на икономиката и предстои да бъдат разгледани от АДФИ. Установени са проблеми, свързани с опазването елементи на техническата инфраструктура“, пишат от МИ.

Причините за смяната на старото ръководството

Според икономическото министерство в основата на решението за смяна на менидмънта на „София Тех Парк“ стоят „наличието на амбициозните цели по отношение на привличане на нови инвеститори чрез тръжни процедури, необходимостта от бързо осигуряване на свеж финансов ресурс и разгръщането на научно-изследователската и развойна дейност“.

Последни новини
Още от Новини