Немалкият ръст на доходите бива париран от ще по-големия скок на разходите

1/3 от доходите на българина отиват за храна

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2017 е 1 355 лв., като спрямо същия период на 2016 се повишава с 9.4%.

Въпреки че се наблюдава немалък ръст по този показател, въпросното повишаване бива парирано от още по-високият ръст на разходите - общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2017 е 1 195 лв., като се увеличава с 11.1% спрямо същото тримесечие на 2016 година. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Като цяло в структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.7%), следван от доходите от пенсии (26.3%), от самостоятелна заетост (6.8%) и от социални обезщетения и помощи (3.4%). Спрямо второто тримесечие на 2016 относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.9 процентни пункта, а доходът от пенсии намалява с 3.0 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2017 в сравнение със същото тримесечие на 2016 доходът средно на лице от домакинство от работна заплата нараства от 679 на 769 лв. (с 13.3%), доходите от пенсии намаляват от 363 на 356 лв. (с 1.8%), доходът от самостоятелна заетост нараства от 74 на 93 лв. (с 25.4%), а тези от от социални обезщетения и помощи нарастват от 45 на 46 лв. (с 2.8%).

1/3 от доходите ни отиват за храна

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (32.5%), следвани от разходите за жилище (16.4%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и разходите за транспорт и съобщения (11.3%).

Спрямо второто тримесечие на 2016 относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 0.7 процентни пункта, а делът на разходите за данъци и социални осигуровки се увеличава с 1.4 процентни пункта. Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2017 в сравнение със същия период на 2016 разходите средно на лице от домакинство в категорията „храна и безалкохолни напитки“ търпят увеличение от 357 на 388 лв. (с 8.6%), тези, отделени за жилището (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) - от 178 на 196 лв. (с 9.6%), разходите за „транспорт и съобщения“ също се повишават от 122 на 135 лв. (с 11.2%).

Скачат и разходите за: здравеопазване - от 63 на 69 лв. (с 11.1%); алкохолни напитки и цигари - от 51 на 53 лв. (с 4.3%)., както и тези в графата „разнообразни стоки и услуги“ - от 42 на 54 лв. (с 27.8%).  

Последни новини
Още от Новини