Безработицата през юли се свива до 6,7%

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда през месеца е 220 884

Снимка: Asim Hafeez/Bloomberg Снимка: Asim Hafeez/Bloomberg

През юли безработицата у нас се е свила до нива от 6,7%, което е подобрение от 0,1% спрямо предходния месец юни, а в сравнение с юли 2016 спадът е с 1,5 процентни пункта. Това сочи административната статистика на Агенцията по заетостта.

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда през месеца е 220 884. Те намаляват с 3 283 души (1.5%) спрямо предходния месец, а в сравнение с юли 2016 г. броят им се свива съществено – с 47 216 лица (17.6%).

Започналите работа през юли 2017 безработни лица са общо 18 300, от които 16 028 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 2 272 безработни. От тях 573 са започнали работа по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта. По схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси“ на работа са постъпили 1 699 безработни лица.

Близо 40% от заявените работни места идват от публичния сектор

Заявените в бюрата по труда свободни работни места на първичния пазар през месеца са 15 698, като от тях частният сектор е обявил 60,3%. В сравнение с юли 2016 броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 440 броя или с 2,9%.

Най-много свободни работни места на първичния пазар през месеца са заявени отпреработващата промишленост (4 933), търговията (2 600), административните и спомагателните дейности (1 638), образованието (1 310), строителството (963); хотелиерството и ресторантьорството (817), транспорта, складирането и пощите (582), селското, горското и рибното стопанство (491), държавното управление (491), операциите с недвижими имоти (432) и др.

Най-търсените професии – учители, продавачи и работници в промишлеността

Най-търсените професии според заявените работни места в бюрата по труда през месеца са учители, продавач-консултанти, работници в преработващата промишленост, оператори на стационарни машини и съоръжения, квалифицирани работници в производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни, неквалифицирани работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, водачи на МПС и подвижни съоръжения, монтажници и др.

Последни новини
Още от Новини