Правителството ще бори прането на пари, акцентира върху нарушения на политици

Проектът за нов закон срещу прането на пари бе приет от МС, предстои да бъде гласуван от парламента след августовската ваканция

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Правителството е одобрило новият проектозакон за „мерките срещи изпирането на пари“, като предстои да го вкара за гласуване в Народното събрание. Това означава, че разглеждането му ще се случи най-рано в началото на септември, поради това, че през август парламентът е в традиционната си лятна почивка.

Както съобщават от правителствената пресслужба, новата нормативна уредба е създадена с оглед на „съвременното европейско законодателство и Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за масово унищожение на Financial Action Task Force, приети през 2012“.

Със законопроекта са регламентирани организацията и контролът по изпълнението на мерки за борба с прането на пари. Разширява се кръгът от мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.

Съгласно проекта те включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, контрол върху дейността на задължените субекти и др.

Една от може би най-важните промени обаче е предвидено разширяване на кръга от лица, които попадат в дефиницията за „видна политическа личност“ и спрямо които задължително се прилагат мерки за разширена комплексна проверка.

С оглед промените в уредбата на мерките срещу изпирането на пари и въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 са предвидени съответни промени и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в други закони.

Последни новини
Още от Новини