Промишленото производство расте, но забавя темповете си от началото на годината

Ръст спрямо май се наблюдава в добивната промишленост и производството на ток и газ, спад пък има в преработвателната промишленост

Снимка: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg Снимка: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Ръст от 3,6% в промишленото производство на България сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за шестия месец на годината спрямо ревизирания 9,4% ръст през май, пише Investor.bg. Това е най-слабото покачване в производството от началото на годината. 

През юни при сезонно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 1,4% спрямо май, спрямо ръста от 2,7% през май.

През юни 2017 увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 1 %, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,1%, а намаление е отчетено в преработващата промишленост - с 2,1%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 9,9%, производството на превозни средства, без автомобили - с 6%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 5,4%, производството на хранителни продукти - с 4,4%.

Спад е регистриран при ремонт и инсталиране на машини и оборудване - с 13,7%, производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 9,9%, производството на тютюневи изделия - с 8,9%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7,5%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - със 7,6%, и в преработващата промишленост - с 4,9%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,5%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на основни метали - с 46,6%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 26,5%, производството на тютюневи изделия - с 20,7%, производството на превозни средства, без автомобили - с 16,8%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 16,1%.

Намаление е отчетено при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 8.3%, производството на напитки - с 6,4%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4,5%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 2,3%.

Последни новини
Още от Новини