Фирмите в България се разплащат относително бързо

Тройно по-голям интерес към застраховките на кредитния риск у нас

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Средно 59 дни отнемат разплащанията между фирмите в България през 2017 година, показва проучване на Euler Hermes.Според данните най-много време отнема издължаването в сектора на строителството – 99 дни. Сравнение с другите 35 държави в изследването показва, че у нас разплащанията се случват по-бързо от средните срокове в световен мащаб – 64 дни. Най-дълго се бавят преводите в Китай и Гърция – средно 89 и 87 дни. Най-бързо се изчистват дължимите суми в Нова Зеландия и Австрия – съответно за 42 и 44 дни.

“Проучването ни показва, че средният период за разплащания се запазва без промяна в сравнение с 2016 година. Това, както и фактът, че изчакването е под средното за глобалния пазар създава усещане за стабилност. Позитивно влияние оказва и устойчивият ръст на българската икономика, който продължава и през тази година”, коментира Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за България.

В същото време анализаторите обръщат специално внимание на една четвърт от компаниите в световен мащаб, при които забавянето на плащането е доста по-сериозно от средно индикативното. В тази група бизнес рискът е повишен.

“Традиционният ни мониторинг в 36 държави показва, че в един от всеки четири случая на обявяване на несъстоятелност, причината е проблем с разплащането по голяма сделка. Особено сериозен е рискът при по-малките бизнеси, в които един договор може да реши съдбата на компанията”, обясняват анализаторите. Това има допълнителна тежест в рискови сектори като строителството, който у нас е класиран в най-опасната “червена” зона според рейтинга на Euler Hermes.

Освен строителството други рискови сектори у нас са производството и търговията с метали, транспортът и електрониката и телекомуникации. Всички те попадат в предупредителната “оранжева зона” на повишен риск.

“Все повече компании в България обаче вече имат култура и разбиране за съществуващите рискове и търсят възможности да ги минимализират. Доказателство за това е, че през първата половина на 2017 година отчитаме тройно по-висок интерес към застраховките на кредитния риск от страна на фирмите тук”, обяснява Камелия Попова и допълва, че най-осезаема е тенденцията при малките и средните бизнеси, които имат контрагенти извън страната.

Средни периоди на разплащания между фирмите в България по сектори:

 

Последни новини
Още от Новини