Все повече използваме възобновяеми енергийни източници

Отчита се ръст от 9,91% спрямо предходната година

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

В България расте използването на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Това сочат данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 31 юли 2017 година, съобщават БТА и Investor.

За този период, в сравнение със същия на предходната година, се отчита ръст от 9,91% при участието на ВЕИ в преносната мрежа на страната. За първите седем месеца на 2017 използването на този вид енергия е нараснало от 680 697 до 748 138 мегаватчаса.

Най-сериозно е повишението в използването на мощностите от вятър – 6,61%. При фотоволтаиците увеличението е от 0,82%. Балансът в използването на биомасата също остава положителен – 66%.

Ръст от 3,37% се отчита и в участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа.

Използването на енергията от биомасата бележи ръст от 10,27%, докато тази от вятърните генератори е нараснала с 8,25%.

В същото време с 0,42% е намаляло използването на електроенергия от слънчевите централи.

За първите седем месеца на 2017 се отчита спад от 29,46% при използваната енергия от водноелектрическите централи.

Последни новини
Още от Новини