50,7% ръст на издадените разрешителни за строеж в България

Жилищните сгради - с 23,9% повече, а административните - с 37,9%

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

През второто тримесечие на 2017 местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1647 жилищни сгради с 5815 жилища в тях и 781 456 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), съобщават от Националния статистически институт (НСИ). Разрешено е строителството на 40 административни сгради и офиси със 74 019 кв. м РЗП и на 1 968 други сгради с 948 262 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 50,7%. Жилищата в тях бележат 23,9% ръст, а общата им застроена площ - с 31,3%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са повече с 37,9%, докато тяхната РЗП намалява с 4,2%.

При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване със 72,5%, а при общата им застроена площ - със 17,1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2016, издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 35.4%, жилищата в тях - с 31.0%, а разгънатата им застроена площ е повече с 29.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други видове сгради бележи ръст съответно от 8.1 и 71.9% (фиг. 1), а нарастването на тяхната РЗП е респективно с 224.7 и 87.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 245, София (град) - 207, София (област) - 136, и Бургас - 133. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (град) - 1869, Пловдив - 1411, Варна - 432, и Бургас - 387.

През второто тримесечие на 2017 е започнал строежът на 1281 жилищни сгради с 3842 жилища в тях и с 526 070 кв. м обща застроена площ, на 25 административни сгради и офиси със  
7797 кв. м РЗП и на 1277 други сгради със 798 653 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече със 100,5%, жилищата в тях - с 19,4%, а общата им застроена площ - с 29%. Броят на започнатите административни и други видове сгради се увеличава съответно с 56,3 и 177,6%. Същевременно общата застроена площ на административните сгради намалява с 86,8%, докато РЗП на другите сгради нараства със 174,7%.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 53,2%, жилищата в тях - с 29,8%, а разгънатата им застроена площ - с 25,6%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 8,7%, но тяхната РЗП намалява с 89,9%. Започнатите други видове сгради бележат ръст от 122,9%, а разгънатата им обща застроена площ е повече със 177,1%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 230 жилищни, 6 административни и 146 други сгради; Стара Загора - 84 жилищни, 3 административни и 200 други сгради; София - 101 жилищни и 175 други сгради; Бургас - 118 жилищни и 111 други сгради.

Последни новини
Още от Новини